GD301 Nové poznatky z paleoekologie - samostudium

Přírodovědecká fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.
Ústav geologických věd – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Pechmannová
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Paleoekologie, současný stav oboru a směry výzkumu, nové výsledky
Výstupy z učení
Student získá přehled o současném stavu oboru a směrech výzkumu.
Osnova
  • Současná paleoekologie v systému věd, základní směry výzkumu Nové výsledky paleoekologických výzkumů (např. publikace autorů jako Kidwell, Brenchley, Kowalewski atd.)
Literatura
  • výběr článků z různých časopisů, např. Palaios, Geobios, Paleobiology atd.
  • TOWNSEND, Colin R., Michael BEGON a John L. HARPER. Essentials of ecology. 2nd ed. Malden: Blackwell Publishing, 2003, xiii, 530. ISBN 1405103280. info
  • BEGON, Michael, John L. HARPER a Colin R. TOWNSEND. Ekologie : jedinci, populace a společenstva. Translated by Bronislava Grygová - Barbara Köberleová - Zdeněk Brandl. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997, xxiv, 949. ISBN 8070676957. info
  • BROMLEY, R. G. Trace fossils : biology, taphonomy and applications. 2nd ed. London: Chapman & Hall, 1996, xvi, 361. ISBN 0412614804. info
Výukové metody
samostudium
Metody hodnocení
Pro absolvování předmětu je vyžadováno zejména samostatné studium literatury. Závěrečné hodnocení má podobu kolokvia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2024/GD301