JAZ04 Angličtina pro geografy IV

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Daniela Dlabolová (cvičící)
Mgr. Jana Kollárová (cvičící)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Daniela Dlabolová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JAZ04/T01: Čt 5. 3. až Ne 24. 5. Čt 12:00–14:30 KOM 105, J. Kollárová, Nepřihlašuje se. Určeno pro studenty se zdravotním postižením.
JAZ04/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Dlabolová
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na úrovni B2 ERR
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 34 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět autentickému odbornému textu na úrovni B2 ERR
porozumět mluvenému projevu na odborné téma na úrovni B2 ERR
komunikovat na odborné téma na úrovni B2 ERR
zběžně prohlédnout text a pochopit jeho celkový význam
vyhledat v textu specifické informace
formulovat hlavní myšlenku textu
rozlišit podstatné informace od nepodstatných
shrnovat podstatné informace
informovat o svém studiu na univerzitě a svém výzkumu
prezentovat odborná témata/výsledky svého výzkumu
aplikovat získané jazykové dovednosti na nová odborná témata
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět odbornému textu/mluvenému projevu;
identifikovat hlavní myšlenky;
formulovat hlavní myšlenky;
shrnout odborný text ze svého oboru;
interpretovat informace z textu/mluveného projevu;
používat terminologii probíraných tematických okruhů;
definovat termíny probíraných tematických okruhů;
popsat tabulky a grafy;
vysvětlit příčinu a důsledek;
srovnávat probírané jevy vhodnými jazykovými prostředky;
prezentovat odborné téma a vlastní výzkum s využitím pokročilých prezentačních technik;
argumentovat na odborné téma (obhájit svůj názor/názor kolegy, oponovat) diskutovat o svých dalších studijních plánech a cestách;
aplikovat získané jazykové znalosti specifika akademické slovní zásoby na další odborná témata
Osnova
 • Texts according to current importance and interest
 • Academic vocabulary in use
 • Advanced grammar in scientific texts
 • Giving effective academic presentations
 • Writing abstracts
 • Land Use
 • Green Revolution
 • Deserts
 • Mapping Sacred Spaces
 • Environmental Literacy
 • Organizing a conference
 • Giving a conference presentation
 • Giving Feedback
Literatura
 • An introduction to human geography : the cultural landscape. Edited by James M. Rubenstein. 8th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education, 2005. 1 CD-ROM. ISBN 0131429434. info
 • The dictionary of human geography. Edited by R. J. Johnston. 4th ed. Oxford: Blackwell Publishers, 2000. xvii, 958. ISBN 0631205616. info
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 stran. ISBN 9780521689397. info
 • Collins cobuild English grammar. London: HarperCollins Publishers, 1990. xxiii, 486. ISBN 0-00-370257-X. info
 • PETERS, Sarah a Tomáš GRÁF. Nová cvičebnice anglické gramatiky : 8500 příkladů s řešením na protější straně. 1. vyd. Praha: Polyglot, 1998. 437 s. ISBN 8086195007. info
 • Effective presentation, J. Comfort, OUP 1995
 • STRAHLER, Alan H. a Arthur Newell STRAHLER. Introducing physical geography. 4th ed. Hoboken, N.J.: J. Wiley, 2006. xxv, 728. ISBN 047167950X. info
Výukové metody
kurz odborného jazyka: analýza odborného textu; cvičení na porozumění čteného/mluveného autentického projevu; cvičné testy z gramatiky; cvičení na akademickou a odbornou slovní zásobu; prezentace na odborné téma a diskuse; domácí ústní a písemné úkoly; podpora znalosti terminologie, definic a užitečné slovní zásoby - blended learning; autonomní učení
Metody hodnocení
prezentace, abstrakt, 80% aktivní přítomnost ve výuce, semestrální projekt Mock Conference
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/sci/jaro2020/JAZ04/seminar_02.qwarp
http://www.nationalgeographic.com
http://www.nasagov.com
http://www.nature.com
Academic writing course. Edited by R. R. Jordan. New ed. London: Collins ELT, 1990. 144 s. ISBN 0-00-370249-9 Další informace viz interaktivní osnova předmětu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/JAZ04