C1472 Aplikovaná matematika pro biochemiky - seminář

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/1/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Tomáš Raček, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Radka Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Horská (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Radka Svobodová, Ph.D.
Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( C1471 Aplikovaná matematika pro biochemiky )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy lineární algebry a matematické analýzy funkcí více proměnných.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu bude student znát základní koncepty a problémy lineární algebry a funkcí více proměnných.
Osnova
  • Lineární algebra
  • 1. Matice, vektory, lineární (ne)závislost. Gaussova eliminační metoda. Hodnost matice.
  • 2. Násobení matic, transformace, inverzní matice.
  • 3. Metoda nejmenších čtverců. Determinanty.
  • Matematická analýza funkcí více proměnných
  • 4. Funkce více proměnných, parciální derivace.
  • 5. Extrémy funkcí dvou proměnných, metoda nejmenších čtverců.
  • 6. Integrální počet funkcí více proměnných, transformace souřadnic.
Literatura
  • DOŠLÁ, Zuzana. Matematika pro chemiky, 1.díl. Masarykova univerzita. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 120 s. ISBN 978-80-210-5263-5. info
  • DOŠLÁ, Zuzana. Matematika pro chemiky, 2. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 131 s. ISBN 978-80-210-5432-5. URL info
Výukové metody
Praktická cvičení.
Metody hodnocení
Povinná aktivní účast. Splnění dvou zápočtových odpovědníků v průběhu semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.