G8081 Sedimentologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Tomáš Kumpan, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 8:00–9:50 Gp,02006, St 10:00–10:50 Gp,02006
Předpoklady
PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| G3021k Petrografie || G3021 Petrografie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou sedimentárních hornin, procesů a jejich depozičních prostředí.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student zvládat terminologii a mít základní praktické dovednosti k analýza sedimentárních souborů.
Osnova
 • Sedimentární procesy
 • Transport a depozice siliciklastických sedimentů
 • Strukturní znaky sedimentů
 • Texturní znaky sedimentů
 • Složení, klasifikace siliciklastických sedimentů
 • Karbonátové sedimentární horniny
 • Ostaní chemické/biochemické sedimenty
 • Diageneze
 • Facie, faciální modely
 • Depoziční prostředí
 • Základy stratigrafie a pánevní analýzy
Literatura
 • Leeder M.: Sedimentology and Sedimentary basins
 • J.Hladil: Karbonátová sedimentární tělesa.- Brno 1996, Skripta PřF MU
 • BOGGS, Sam. Principles of sedimentology and stratigraphy. 2nd ed. New Jersey: Prentice Hall, 1995. xvii, 774. ISBN 0023117923. info
 • MCLANE, Michael. Sedimentology. New York: Oxford University Press, 1995. xiii, 423. ISBN 0195078683. info
 • Techniques in sedimentology. Edited by Maurice Tucker. 1st pub. Oxford: Blackwell Science, 1995. ix, 394 s. ISBN 0-632-01372-9. info
 • KUKAL, Zdeněk. Základy sedimentologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. 466 s. info
Výukové metody
Teoretická příprava, řešení konkrétních příkladů-cvičení
Metody hodnocení
písemná zkouška
Navazující předměty
Informace učitele
Předpokladem přihlášky ke zkoušce je udělený zápočet. Zápočet je udělován na základě dostatečné účasti na cvičeních a úspěšného vypracování protokolu k probírané problematice.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v jarním semestru 2018/2019.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/G8081