BPR_DEMO Demografie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (cvičící)
Ing. Klára Charvátová (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:50 P102, kromě St 3. 4.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPR_DEMO/01: každé sudé pondělí 16:00–17:50 P304, J. Kunc
BPR_DEMO/02: každé sudé úterý 10:00–11:50 P104, kromě Út 2. 4., J. Kunc
BPR_DEMO/03: každé sudé úterý 14:00–15:50 S306, kromě Út 2. 4., J. Kunc
Předpoklady
Žádné speciální předpoklady nejsou pro předmět zadány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 61/100, pouze zareg.: 2/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem základního kurzu demografie je seznámit studenty s jevy a procesy, které souvisí s reprodukcí obyvatelstva, tedy jak s přirozenou obnovou obyvatelstva, tak s prostorovým pohybem, resp. migrací (struktura a dynamika obyvatelstva). Kurz se dále zaměřuje na teoretický i praktický výklad kauzálních témat: stárnutí a zdraví populace, demografický přechod a druhý demografický přechod, vývoj počtu obyvatel a projekce a prognózy vývoje počtu obyvatel, migrační politika a současné migrační trendy apod. Neopomíjí ani vybrané ekonomické aspekty demografického vývoje a aktuální trendy. Prostorovými úrovněmi jsou jak svět, tak Evropa i Česká republika.
Výstupy z učení
Na konci kurzu demografie bude student schopen: - analyzovat základní demografické procesy a jevy, - interpretovat základní demografické ukazatele, - aplikovat teoretickou přípravu v konkrétních případech, - vypočítat modelové i aplikované příklady, - formulovat vztahy a vazby související s ekonomickou praxí.
Osnova
 • 1. Objekt a předmět studia demografie, základní demografické jevy a procesy.
 • 2. Historie a současnost demografie, demografická statistika, významné osobnosti demografické vědy
 • 3. Vývoj počtu obyvatel a jeho rozmístění.
 • 4. Extrémní události s dopadem na populaci.
 • 5. Struktura obyvatelstva (pohlaví, věk, vzdělání, náboženství, etnicita, ekonomická aktivita apod.).
 • 6. Dynamika obyvatelstva (základní pohyby obyvatelstva - porodnost, plodnost, úmrtnost, potratovost, sňatečnost, rozvodovost, migrace apod.).
 • 7. Demografický přechod (demografická revoluce) a druhý demografický přechod.
 • 8. Stárnutí populace.
 • 9. Společenské a ekonomické dopady demografického stárnutí.
 • 10. Migrační politika a evropská migrační krize 2015-2018.
 • 11. Projekce a prognózy obyvatelstva.
Literatura
  povinná literatura
 • KUNC, Josef, Martina JAŇUROVÁ, Aneta KRAJÍČKOVÁ, Petr TONEV a Václav TOUŠEK. (Geo)demografie nejen pro ekonomy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 149 s. ISBN 978-80-210-9461-1. info
  doporučená literatura
 • HARPER, Sarah. Demography : a very short introduction. First edition. Oxford: Oxford University Press, 2018, xviii, 132. ISBN 9780198725732. info
 • FILIPEC, Ondřej, Valeriu MOŞNEAGA a Aaron T. WALTER. Europe and the migration crisis: the response of the EU member states. 1st edition. Gdańsk: Stowarzyszenie naukowe Instytut Badań nad polityką europejską, 2018, 268 stran. ISBN 9788394461478. URL info
 • LUNDQUIST, Jennifer Hickes, Douglas L. ANDERTON a David YAUKEY. Demography : the study of human population. Fourth edition. Long Grove: Waveland Press, 2015, xix, 476. ISBN 9781478613060. info
 • ROUBÍČEK, Vladimír. Úvod do demografie. 1. vyd. Praha: CODEX Bohemia, 1997, 348 s. ISBN 80-85963-43-4. info
 • PAVLÍK, Zdeněk. Základy demografie. 1. vyd. Praha: Academia, 1986, 736 s. info
  neurčeno
 • World Population Ageing 2019 Highlights; https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2019-Highlights.pdf
 • World Population Prospects 2019: Highlights https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_10KeyFindings.pdf
 • World Population Prospects 2019 Highlights; https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf
 • ROWLAND, D. T. Population aging : the transformation of societies. Dordrecht: Springer, 2012, xix, 292. ISBN 9789400740495. info
Výukové metody
Výukové metody je v zásadě možné rozdělit na dvě části. 1)Základem jsou přednášky kladoucí důraz na teoretickou přípravu. Definice základních pojmů. V návaznosti na teoretický výklad aplikace vybraných problémů formou kauzálních i prostorových analýz, případových studií. Důležité je také představení základních statistických metod používaných v demografii. 2) Semináře navazují tematicky na přednášky. Přinášejí podrobnější rozbor případových studií demonstrujících vybrané procesy a výpočty modelových příkladů. Forma studentských týmů, prezentace a diskuse. Celým výukovým programem se prolíná prostorový, analyticko-statistický a fukčně-kauzální přístup.
Metody hodnocení
Formou zkoušky je ústní zkouška. Semináře probíhají formou studentských prací - prezentace a diskuse zadaného tématu, prostřednictvím moderních technologií a aplikací. Povinná účast na seminářích. Do hodnocení vstupuje také kvalita prezentace, dobrá argumentace tématu a aktivita na seminářích, jejichž úspěšné zvládnutí je podmínkou přistoupení k ústní zkoušce.
V případě, že si student kurz zapíše v době svého výjezdu do zahraničí (např. Erasmus), musí pro přihlášení se na zkoušku zpracovat seminární práci zadanou vyučujícím v požadované kvalitě a prokázat v ní znalosti teoretických souvislostí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2024/BPR_DEMO