BPR_DEMO Demografie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (cvičící)
Ing. Aneta Krajíčková (pomocník)
Ing. Michaela Neumannová (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:50 P102
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPR_DEMO/01: každé sudé pondělí 16:00–17:50 P304, J. Kunc
BPR_DEMO/02: každé sudé úterý 10:00–11:50 P104, J. Kunc
BPR_DEMO/03: každé sudé úterý 14:00–15:50 S305, J. Kunc
Předpoklady
Žádné speciální předpoklady nejsou pro předmět zadány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 47/100, pouze zareg.: 2/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem základního kurzu demografie je seznámit studenty s jevy a procesy, které souvisí s reprodukcí obyvatelstva, tedy jak s přirozenou obnovou obyvatelstva, tak s prostorovým pohybem, resp. migrací (struktura a dynamika obyvatelstva). Kurz se dále zaměřuje na teoretický i praktický výklad kauzálních témat: stárnutí a zdraví populace, demografický přechod a druhý demografický přechod, vývoj počtu obyvatel a projekce a prognózy vývoje počtu obyvatel, migrační politika a současné migrační trendy apod. Neopomíjí ani vybrané ekonomické aspekty demografického vývoje a aktuální trendy. Prostorovými úrovněmi jsou jak svět, tak Evropa i Česká republika.
Výstupy z učení
Na konci kurzu demografie bude student schopen: - analyzovat základní demografické procesy a jevy, - interpretovat základní demografické ukazatele, - aplikovat teoretickou přípravu v konkrétních případech, - vypočítat modelové i aplikované příklady, - formulovat vztahy a vazby související s ekonomickou praxí.
Osnova
 • 1. Objekt a předmět studia demografie, základní demografické jevy a procesy.
 • 2. Historie a současnost demografie, demografická statistika, významné osobnosti demografické vědy
 • 3. Vývoj počtu obyvatel a jeho rozmístění.
 • 4. Extrémní události s dopadem na populaci.
 • 5. Struktura obyvatelstva (pohlaví, věk, vzdělání, náboženství, etnicita, ekonomická aktivita apod.).
 • 6. Dynamika obyvatelstva (základní pohyby obyvatelstva - porodnost, plodnost, úmrtnost, potratovost, sňatečnost, rozvodovost, migrace apod.).
 • 7. Demografický přechod (demografická revoluce) a druhý demografický přechod.
 • 8. Stárnutí populace.
 • 9. Společenské a ekonomické dopady demografického stárnutí.
 • 10. Migrační politika a evropská migrační krize 2015-2018.
 • 11. Projekce a prognózy obyvatelstva.
Literatura
  doporučená literatura
 • HARPER, Sarah. Demography : a very short introduction. First edition. Oxford: Oxford University Press, 2018. xviii, 132. ISBN 9780198725732. info
 • FILIPEC, Ondřej, Valeriu MOŞNEAGA a Aaron T. WALTER. Europe and the migration crisis: the response of the EU member states. 1st edition. Gdańsk: Stowarzyszenie naukowe Instytut Badań nad polityką europejską, 2018. 268 stran. ISBN 9788394461478. info
 • LUNDQUIST, Jennifer Hickes, Douglas L. ANDERTON a David YAUKEY. Demography : the study of human population. Fourth edition. Long Grove: Waveland Press, 2015. xix, 476. ISBN 9781478613060. info
 • ROWLAND, D. T. Population aging : the transformation of societies. Dordrecht: Springer, 2012. xix, 292. ISBN 9789400740495. info
 • ROUBÍČEK, Vladimír. Úvod do demografie. 1. vyd. Praha: CODEX Bohemia, 1997. 348 s. ISBN 80-85963-43-4. info
 • PAVLÍK, Zdeněk. Základy demografie. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. 736 s. info
  neurčeno
 • World Population Ageing 2019 Highlights; https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2019-Highlights.pdf
 • World Population Prospects 2019 Highlights; https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf
 • World Population Prospects 2019: Highlights https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_10KeyFindings.pdf
Výukové metody
Výukové metody je v zásadě možné rozdělit na dvě části. 1)Základem jsou přednášky kladoucí důraz na teoretickou přípravu. Definice základních pojmů. V návaznosti na teoretický výklad aplikace vybraných problémů formou kauzálních i prostorových analýz, případových studií. Důležité je také představení základních statistických metod používaných v demografii. 2) Semináře navazují tematicky na přednášky. Přinášejí podrobnější rozbor případových studií demonstrujících vybrané procesy a výpočty modelových příkladů. Forma studentských týmů, prezentace a diskuse. Celým výukovým programem se prolíná prostorový, analyticko-statistický a fukčně-kauzální přístup.
Metody hodnocení
Formou zkoušky je ústní zkouška. Semináře probíhají formou studentských prací - prezentace a diskuse zadaného tématu, prostřednictvím moderních technologií a aplikací. Povinná účast na seminářích. Do hodnocení vstupuje také kvalita prezentace, dobrá argumentace tématu a aktivita na seminářích, jejichž úspěšné zvládnutí je podmínkou přistoupení k ústní zkoušce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2020/BPR_DEMO