MUC21 Konstrukční geometrie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Jan Vondra, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Jan Vondra, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. až Pá 14. 5. Út 8:00–9:50 online_M5
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MUC21/01: Po 1. 3. až Pá 14. 5. Čt 8:00–9:50 online_M5, J. Vondra
MUC21/02: Po 1. 3. až Pá 14. 5. Čt 12:00–13:50 online_M6, J. Vondra
Předpoklady
Znalost středoškolské geometrie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit znalosti konstrukční geometrie v rovině a posílit schopnost řešit prostorové úlohy.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět a vysvětlit úlohy školské geometrie,
řešit úlohy o ohniskových vlastnostech kuželoseček,
ovládat osovou afinitu a perspektivní kolineaci,
zobrazovat tělesa ve volném rovnoběžném promítání,
řešit prostorové úlohy ve volném rovnoběžném promítání.
Osnova
 • Shodnosti.
 • Podobnost.
 • Mocnost bodu ke kružnici.
 • Kuželosečky - ohniskové vlastnosti.
 • Osová afinita - afinní obraz kružnice.
 • Perspektivní kolineace.
 • Volné rovnoběžné promítání - zobrazení a řezy hranatých těles, zobrazení oblých těles, sítě těles.
Literatura
 • VONDRA, Jan. Matematika pro střední školy - 3. díl, PLANIMETRIE. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2013. 132 s. ISBN 978-80-7358-211-1. info
 • VONDRA, Jan. Matematika pro střední školy - 6. díl, STEREOMETRIE. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2014. 88 s. ISBN 978-80-7358-220-3. info
 • POMYKALOVÁ, Eva. Matematika pro gymnázia. 5. vydání. Praha: Prometheus, 2008. 206 stran. ISBN 9788071963585. info
 • HORÁK, Stanislav. Kružnice. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1966. 123 s. info
 • HARANT, Michal a Oldřich LANTA. Deskriptivní geometrie pro II. ročník SVVŠ. Část I. [SPN, 1965]. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965. 283 s. : i. info
 • PIJÁK, Vladimír. Konštrukčná geometria : pre matematicko-fyzikálne a pedagogické fakulty (pre učitel'stvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii s matematikou). 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1985. 301 s. info
Výukové metody
Přednáška a cvičení.
Metody hodnocení
2 písemné testy, každý na 50 bodů, z každého je potřeba získat alespoň 26 bodů, ústní zkouška.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/MUC21