C8010 Oborový seminář z biochemie II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Miloslava Fojtová, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Jan Havliš, Dr. (cvičící)
doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD. (cvičící)
prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C8010/01: Po 1. 3. až Pá 14. 5. Po 9:00–10:50 online_BCH1, T. Kašparovský
C8010/02: Po 1. 3. až Pá 14. 5. St 13:00–14:50 C02/211, M. Fojtová, J. Havliš
C8010/03: Po 1. 3. až Pá 14. 5. Čt 14:00–15:50 online_BCH1, K. Kubíček, L. Žídek
Předpoklady
Pro studenty magisterských a doktorských studijních programů biochemie a analytické biochemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavními cíli semináře jsou: samostatné prezentace studentů (připravené v PowerPointu); referátové zpracování přehledných článků; informace z odborné literatury o nových výsledcích a vývoji ve specifických oblastech oboru biochemie.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: samostatně připravit prezentaci v PowerPointu); referovat o informacích z odborné literatury o nových výsledcích a vývoji ve specifických oblastech oboru biochemie.
Osnova
  • Referáty s biomedicínskou problematikou
Literatura
  • VOET, Donald, Judith G. VOET a Charlotte W. PRATT. Fundamentals of biochemistry : life at the molecular level. 3rd ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2008. xxx, 1099. ISBN 9780470129302. info
Výukové metody
Komentáře k PC-presentacím studentů
Metody hodnocení
Aktivní účast při prezentacích kolegů a příprava 1-2 vlastních prezentací
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
dle oboru.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/C8010