G8271 Pěší geologická exkurze do okolí Brna

Přírodovědecká fakulta
podzim 2024
Rozsah
3D. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Tomáš Kumpan, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Gadas, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Štěpán Damborský (pomocník)
Garance
Mgr. Tomáš Kumpan, Ph.D.
Ústav geologických věd – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Pechmannová
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Základní znalosti mineralogie a petrologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: K realizaci výuky je nutné finační krytí cestovních nákladů
Mateřské obory/plány
předmět má 40 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti se seznámí s geologickými lokalitami v okolí Brna.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu znát na základě terénních pozorování geologický vývoj jednotek v okolí Brna.
Osnova
  • Lokality v horninách brněnského masivu, moravika, moldanubika, paleozoika Moravského krasu, boskovické brázdy, české křídové pánve a karpatské předhlubně.
Literatura
    doporučená literatura
  • VÁVRA, Václav a Jindřich ŠTELCL. Významné geologické lokality Moravy a Slezska. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 292 s. 55 - Vědy o zemi. geologické vědy. ISBN 978-80-210-6715-8. info
Výukové metody
exkurze
Metody hodnocení
Aktivní účast, odevzdání exkurzního průvodce.
Informace učitele
http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz
Exkurze proběhne v prvním týdnu podzimního semestru. Každý den odjezd MHD z Brna kolem 8 hod.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2024/G8271