C6185 Seminář k bakalářské práci II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
C4185 Seminář k bk.práci && C5014 Bakalářská práce
pro studenty 3. ročníků bakalářských oborů Biochemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Studenti budou referovat o své zvolené odborné problematice – teoretické výsledky rešeršní činnosti i praktických dosažených výsledcích za využití moderních multimediálních prostředků - prezentace v PowerPointu
Výstupy z učení
Na konci předmětu bude student prakticky seznámen se strukturou multimediální prezentace výzkumného projektu, bude schopen ji aplikovat při obhajobě své bakalářské práce a diskutovat výzkumné výsledky své i svých kolegů.
Osnova
  • 1. Struktura prezentace literární rešerše a výsledků bakalářské práce: vzorová prezentace úspěšného absolventa. Úvodní snímek, struktura teoretické části práce, hypotéza a cíle práce, výsledky experimentání části včetně parciálních závěrů, závěr, poděkování. Průběh obhajoby bakalářské práce, kriteria hodnocení vedoucího a oponenta, příprava na otázky oponenta, role zkušební komise. Prostor pro otázky studentů ohledně sepisování bakalářské práce.
  • 2.-11. Studentské prezentace literární rešerše a průběžných výsledků bakalářské práce. Otázky oponenta, komentář vyučujícího, diskuse z pléna.
Literatura
  • VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemie. Translated by Arnošt Kotyk. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. S. II-XIV,. ISBN 80-85605-44-9. info
Výukové metody
semináře
Metody hodnocení
Zápočet za aktivní účast na semináři formou vlastní prezentace literární rešerše a průběžných výsledků bakalářské práce, otázky oponentů a diskutantů z pléna. Je povolena jedna neomluvená absence, případné další absence lze omluvit v IS MUNI prostřednictvím studijního oddělení, s ohledem na aktuální protiepidemická pravidla a omezení.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.