C4185 Seminář k bakalářské práci I

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Určeno pro studenty 2. ročníku bakalářského studijního programu Biochemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Seminář připraví studenty biochemických bakalářských oborů (2. ročník) ke zpracování bakalářské práce: Seznámení s biochemickými informačními zdroji, zásadami přípravy a sepisování odborných publikací a bakalářské práce, vědeckovýzkumnou problematikou řešenou na Ústavu biochemie a dalších pracovištích nabízejících témata bakalářských prací.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu:
-bude mít informace o výzkumných směrech na Ústavu biochemie PřF MU a na spolupracujících pracovištích, v rámci nichž budou vypisována témata bakalářských prací
-bude seznámen s informačních zdroji v biochemii a obecně ve vědách typu life science
-bude seznámen se strukturou a zásadami přípravy bakalářské práce
Osnova
  • 1. Seznámení s Ústavem biochemie PřF MU: historie a významné osobnosti biochemie, struktura ústavu a řešená výzkumná problematika.
  • 2. Zásady práce v laboratoři - školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, práce s geneticky modifikovanými organismy a technickými plyny.
  • 3.-4. Prezentace vedoucích výzkumných skupin Ústavu biochemie o řešené problematice a tématech bakalářských prací.
  • 5. Informační zdroje pro biochemiky, jak provádět literární rešerši: časopisy, knihy a databáze: Web of Science, SCOPUS, PubMed. Impaktní faktor časopisu. Licencování, "open access:, vzdálené připojení pro přístup k placeným zdrojům (Eduroam, OpenVPN MUNI). Systém hodnocení vědy - publikace, patenty, citace, H-index. Predátorské časopisy. Grantové příležitosti. Kariéra ve vědě.
  • 6.-8. Prezentace vedoucích výzkumných skupin spolupracujících pracovišť o řešené problematice a tématech bakalářských prací.
  • 9. Sepisování odborných publikací: bakalářská práce - opatření děkana, zásady pro vypracovnání bakalářské práce pro studenty studijního programu biochemie, šablony jako vzor struktury práce. Vědecké psaní ("scientific writing"). Citační manažery (EndNote, EndNote Web, ZOTERO). Možnosti zpracování a zálohování dat v rámci licenčních smluv MUNI (Office 365, OneDrive). Databázové zdroje.
  • 10. Opakování a prověření dovedností s využitím vlastních počítačů: literární rešerše, instalace OpenVPN, práce s citačním manažerem, OneDrive. Vědecká konzistence: vedení laboratorního deníku, reprodukovatelnost a opakovatelnost výsledků, uchování primárních dat, vědecká etika a profesionalita.
Literatura
  • provided on the web page
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
Zápočet za aktivní účast na seminářích. Je povolena jedna neomluvená absence, případné další absence lze omluvit v IS MUNI prostřednictvím studijního oddělení, s ohledem na aktuální protiepidemická pravidla a omezení.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.