F1080 Demonstrační experimenty k základnímu kurzu fyziky 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
RNDr. Pavel Konečný, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Pavel Konečný, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz se zabývá některými tématy základního kurzu fyziky formou demonstračních experimentů. Kurz je určena zejména studentům fyziky základního kurzu speciálně studentům učitelství. Témata kurzu však mohou být zajímavá i pro studenty jiných přírodovědných oborů. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: lépe porozumět základům mechaniky a molekulové fyziky a uskutečnit jednoduchý demonstrační experiment;
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: lépe porozumět základům mechaniky a molekulové fyziky a uskutečnit jednoduchý demonstrační experiment;
Osnova
 • Zákony newtonovské mechaniky; první Newtonův zákon- zákon setrvačnosti, druhý Newtonův zákon- zákon síly, třetí Newtonův zákon- zákon akce a reakce
 • smykové tření, statické smykové tření, dynamické smykové tření, triboelektrický jev, kapalinové tření, valivý odpor
 • práce a mechanická energie
 • pružnost pevnost, Hookův zákon, závislost napětí-deformace, zpevnění materiálů
 • mechanika tekutin, Bernoulliova rovnice, Magnusův jev
 • Coriolisova síla, (souvisí rotace vody v umyvadle s rotací Země?)
 • setrvačníky, gyroskopický efekt, precese, nutace, gyrokompas
Literatura
 • HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika. 1. vyd. Brno, Praha: Vutium, Prometheus, 2001. ISBN 80-214-1868-0. info
 • FEYNMAN, Richard Phillips, Robert B. LEIGHTON a Matthew SANDS. Feynmanove prednášky z fyziky. Zv. 2 : The Feynman lectures on physics (Orig.). 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1982. 493 s. info
 • FEYNMAN, Richard Phillips, Robert B. LEIGHTON a Matthew SANDS. Feynmanove prednášky z fyziky. Zv. 1 : The Feynman lectures on physics (Orig.). 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1980. 451 s. info
Výukové metody
demonstrační experimenty.
Metody hodnocení
kolokvium
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2021/F1080