GA041 Diplomová práce IV - odevzdání

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Pechmannová
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( NOW ( GA021k Diplomový seminář IV )|| NOW ( GA021 Diplomový seminář IV )|| GA021k Diplomový seminář IV || GA021 Diplomový seminář IV ) && G8031 Diplomová práce - současný sta && G9041 Diplomová práce III && NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology ) && NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami ) && ( NOW ( JA002 Pokročilá angličtina - zk )|| JA002 Pokročilá angličtina - zk || NOW ( JF002 Pokročilá francouzština- zk )|| JF002 Pokročilá francouzština- zk || NOW ( JN002 Pokročilá němčina - zk )|| JN002 Pokročilá němčina - zk || NOW ( JR002 Pokročilá ruština - zkouška )|| JR002 Pokročilá ruština - zkouška || NOW ( JS002 Pokročilá španělština - zk )|| JS002 Pokročilá španělština - zk )
Splnění předmětu G9041
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět diplomová práce je koncipován jako kurz motivující studenta k průběžnému postupu na diplomové práci tak, aby na konci studia splnil veškeré požadavky na ni kladené.
Výstupy z učení
Dokončení tohoto kurzu zajistí, že student předloží diplomovou práci dohodnutou školitelem. (Student by měl být připraven na úspěšnou obhajobu diplomové práce).
Osnova
  • Každý student pracuje na vlastním výzkumu k diplomové práci. Čtvrtá část zahrnuje:
  • závěrečné vyhodnocení dat,
  • sepsání a odevzdání práce.
Literatura
    doporučená literatura
  • Šesták Z. (2000): Jak psát a přednášet ve vědě. - Academia. Praha.
  • Čmejrková S., Daneš F., Světlá J. (1999): Jak napsat odborný text. - Leda. Praha.
Výukové metody
individuální konzultace s vedoucím práce, samostatná práce studenta
Metody hodnocení
zápočet je udělovaný za odevzdání práce v požadované kvalitě
Navazující předměty
Informace učitele
Zápočet zapisuje vedoucí diplomové práce na základě postupu práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/GA041