G7221 Mikropaleontologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
5 dnů. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc. (přednášející)
Mgr. Tomáš Kumpan, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Úspěšné absolvování předmětů G1081
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen posluchačům magisterského studia programu Geologie, zejména těm, kteří hodlají skládat státní zkoušku z předmětu Paleontologie. Studenti budou na úrovni pokročilého vysokoškolského kursu schopni prakticky aplikovat nejdůležitější mikropaleontologické metody při studiu horninového materiálu. Na základě identifikace mikrofosílií interpretují základní stratigrafii, původ a podmínky vzniku sedimentů.
Výstupy z učení
Studenti budou na úrovni pokročilého vysokoškolského kursu schopni prakticky aplikovat nejdůležitější mikropaleontologické metody při studiu horninového materiálu. Na základě identifikace mikrofosílií interpretují základní stratigrafii, původ a podmínky vzniku sedimentů.
Osnova
 • Základy mikroskopických metod studia jednotlivých systematických skupin: Foraminifera, Porifera, Coelenterata, Ostracoda, Bryozoa, Calpionellida, Conodonta, Diatomaceae, Dinophyceae, Rhodophyta, Chlorophyta, palynomorfa.
 • Studium výbrusů, palynologických preparátů, práce s binokulární lupou.
 • Metody přípravy mikropaleontologických vzorků.
Literatura
  doporučená literatura
 • Haq, Bilal U. and Boersma Anne. Introduction to marine Micropaleontology. Elsevier New Yor.1978.376s
 • PACLTOVÁ, Blanka. Základy mikropaleobotaniky. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 286 s. ISBN 80-7066-273-5. info
 • KULICH, Jan. Zoopaleontologické techniky. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 88 s. info
 • POKORNÝ, Vladimír. Základy zoologické mikropaleontologie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1954. 650 s. info
  neurčeno
 • DOLÁKOVÁ, Nela. Palynological analysis of sediments from Za Hájovnou Cave, Javoříčko Karst. Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B, Hist. Praha: Národní muzeum Praha, 2014, roč. 70, 1-2, s. 35-42. ISSN 1804-6479. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou praktických cvičení a je zaměřena na mikroskopické studium jednotlivých skupin mikrofosílií.
Metody hodnocení
Ukončení předmětu probíhá formou klasifikovaného zápočtu z praktického poznávání fosílií pod mikroskopem a kontrolou protokolů vypracovaných během cvičení.
Informace učitele
Studenti samostatně pracují na jednotlivých mikroskopických stanovištích a zpracovávají protokoly. Výuka vzhledem k náročné přípravě jednotlivých pracovišť probíhá blokově v průběhu 5 dní. K udělení klasifikovaného zápočtu je nutné předložit protokoly a prokázat schopnost praktického poznání jednotlivých skupin mikrofosílií a jejich základní stratigrafii.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2022/2023.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/G7221