XS092 Školský management

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Martin Fico (přednášející)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 8:00–9:50 Z6,02006
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je studentům prohloubit orientaci v současném školském systému České republiky, v jeho organizaci, řízení a evaluaci, a také v koncepčních otázkách vzdělávání a výchovy. Měli by si vytvořit přehled o právní problematice ve školství (školská legislativa), znát základy školního managementu a procesů v něm.
Výstupy z učení
Studenti
• vysvětlí základní pojmy v oblasti školského a školního managementu
• seznámí se se základními dokumenty vzdělávací politiky na evropské a české úrovni
• získají přehled v pro ně relevantní legislativě a naučí se s ní pracovat v rámci své profese
• seznámí se s procesy řízení vzdělávací organizace/ školy
• seznámí se s procesy projektového řízení relevantního pro vzdělávací organizace/ školy
• seznámí se s vnějšími i vnitřními evaluačními dokumenty
• na základě hodnocení ČŠI vytvoří SWOT analýzu pro vybranou školu
• budou schopni diskutovat vybrané aktuální téma vzdělávací politiky
Osnova
 • Školství a školský systém jako obraz stavu společnosti (školství jako politikum), školská politika EU, nejznámější evropské projekty zaměřené na školství a vzdělávání. Školská politika České republiky. Národní dokumenty vzdělávací politiky ČR. Struktura českého školství a vzdělávací systém (síť škol a pedagogických zařízení: školy státní, nestátní a soukromé, jejich specifika). Zřizování škol. Školský management. Řízení školského systému: instituce a nástroje. Financování školství. Marketing školy. Školská legislativa - základní právní dokumenty. Rámcový vzdělávací program. Evaluace práce školy a jejích výchovně vzdělávacích výsledků. Školní inspekce a dozor. Evaluační nástroje. Image školy. Řízení pracovních týmů a kolektivů. Management a pedagogické sbory. Klima školy a třídy. Projektový management.
Literatura
  povinná literatura
 • Hamplová, D., & Katrňák, T. (2018). Na vzdělání záleží: jak vzdělanostní rozdíly ovlivňují osudy lidí v české společnosti.
  doporučená literatura
 • Keller, J., & Tvrdý, L. (2008). Vzdělanostní společnost?: chrám, výtah a pojišťovna.
 • Logan, D., King, J., & Fischer-Wright, H. (2011). Tribal leadership: Leveraging Natural Groups to Build a Thriving Organization. HarperBusiness.
 • Pol, M. (2007). Škola v proměnách. Brno: Masarykova univerzita.
 • Prášilová, M. (2003). Vybrané kapitoly ze školského managementu pro učitele. Olomouc: Univerzita Palackého.
Výukové metody
Výuka bude probíhat převážně interaktivně. Budou využity metody řešení problému, flip-class, diskusní metody, které budou doplňovány přednáškou.
Metody hodnocení
Kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/XS092