XS220 Reflexe asistentské praxe

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marek Boček (cvičící)
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (cvičící)
Bc. Roman Szomolai (cvičící)
Mgr. Hana Vrtalová (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( XS090 Asistentská praxe )
Studenti během semestru pravidelně docházejí na praxi.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti si dokáží všimnout a reagovat na různé situace ze školního prostředí a posléze svoje reakce reflektovat. Dále si osvojí strategie k řešení několika často se vyskytujích problémů ve třídě.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
- všimnout si a reagovat na různé situace ve školním prostředí
- pracovat s atmosférou ve třídě a pozorností studentů
- pracovat s nastavováním pravidel ve třídě
- kriticky přemýšlet nad konflikty ve třídě
- přemýšlet nad událostmi ze svojí praxe a zpětně ji reflektovat
Osnova
  • Náplň hodin se bude odvíjet dle potřeb studentů. Možná témata k reflexi:
  • Autorita a jak s ní pracovat
  • Práce s pozorností žáků
  • Problémové chování žáků
  • Práce s třídním kolektivem
  • Jak efektivně dávat zpětnou vazbu
Literatura
  • GARDNER, Howard. Frames of mind : the theory of multiple intelligences. New York: BasicBooks, 1983. xxxii, 440. ISBN 0-465-02508-0. info
Výukové metody
skupinová a individuální reflexe, diskuze
Metody hodnocení
záznamy do reflektivních deníků, zpětná vazba z peer to peer náslechu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022.