C3120 Analytická chemie - praktikum

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Markéta Holá, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( C1100 Laboratorní technika || C4221 Biochemická lab. technika ) && ( C3100 Analytická chemie I || C1660 Analytická chemie )
Předpokladem je absolvování základních přednášek z Obecné chemie (C1020), Anorganické chemie I (C1061), Anorganické chemie II (C2062), Organické chemie I (C2021), Organické chemie II (C3022) a příslušných laboratorních cvičení z těchto předmětů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studentů se základními procesy v analytické chemii. Náplní laboratorního cvičení je praktická výuka základních chemických operací v analytické laboratoři a klasických metod chemické analýzy (gravimetrie, volumetrie). Na základě získaných informací a analýzou problémů zadaných ve cvičení pak bude schopen navrhovat řešení analogických problémů v praxi.
Výstupy z učení
Student porozumí základním procesům v analytické chemii. Student je prakticky procvičen v základních chemických operacích v analytické laboratoři a klasických metodách chemické analýzy (gravimetrie, volumetrie). Na základě získaných informací a analýzou problémů zadaných ve cvičení je schopen navrhovat řešení analogických problémů v praxi.
Osnova
 • 1. Klasifikační reakce v analytické chemii iontů kovů
 • Analytické reakce vybraných kationtů (Li(I), Na(I), K(I), NH4+, Hg(II), Cu(II), Cd(II), Al(III), Cr(III), Fe(III), Fe(II), Mn(II), Zn(II), Co(II), Ni(II)). Oddělení těžkých kovů při důkazu kationtů alkalických kovů a kovů alkalických zemin. Plamenové reakce.Posloupnost rozpustnosti solí a hydroxidů (Ca(II), Sr(II), Ba(II). Orientace ve vzorku vybranými skupinovými činidly (HCl, H2SO4, H2S, NH3, NaOH, H3COONa). Maskování v analytické chemii. Využití principů v moderní analytické chemii.
 • 2. Klasifikační reakce v analytické chemii aniontů
 • Analytické reakce vybraných kationtů (Ag(I), Pb(II), Ca(II), Ba(II), Mg(II)). Analytické reakce vybraných aniontů (síran, siřičitan, thiosíran, fluorid, křemičitan, chroman, fosforečnan, boritan, uhličitan, chlorid, bromid, jodid, thiokyanatan, hydrogensulfid, dusitan, dusičnan, chloristan). BaCl2, SrCl2, CaCl2, AgNO3 jako skupinová srážecí činidla. Redoxní skupinové reakce aniontů (KMnO4, I2, HI). Využití principů v moderní analytické chemii.
 • 3. Srážecí reakce v kvantitativní analytické chemii
 • a) Gravimetrické stanovení Fe jako Fe2O3. b) Základy analytických operací v kvantitativní analýze
 • 4. Acidobazická kvalitativní a kvantitativní vícesložková analýza
 • Standardizace 0,1 M NaOH na dihydrát kyseliny šťavelové (na fft i mo s CaCl2) a 0,1-M odměrného roztoku HCl na NaOH. a) Určení původu vzorku obchodního octa b) Stanovení uhličitanu sodného v technickém louhu. c) Stanovení dvou nerozpustných uhličitanů v jejich směsi.
 • 5. Kvantititativní analytická chemie iontů kovů (CHELATOMETRIE)
 • Standardizace 0,05 M EDTA na dusičnan olovnatý. a) Stanovení Ni(II)/Cu(II). b) Stanovení Ca(II) a Mg(II) ve směsi, stanovení tvrdosti pitné vody.
 • 6. Vývoj a testování analytické metody
 • Standardizace 0,05 M Na2S2O3 na KIO3. a) Stanovení rozpuštěného kyslíku ve vodách podle Winklera. b) Manganometrické stanovení peroxidu vodíku. c) Jodometrické stanovení peroxidu vodíku.
Literatura
 • Lubal P., Šenkýř J., Kvalitativní a kvantitativní analýza. Vybrané postupy pro základní cvičení z analytické chemie - elektronická Beta verze, Brno 2014.
 • ŠENKÝŘ, Jaroslav. Kvalitativní analýza : vybrané postupy k důkazu iontů. 2. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1995. 76 s. ISBN 8021011726. info
 • ŠENKÝŘ, Jaroslav. Kvantitativní analýza : pracovní návody pro základní cvičení. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1995. 44 s. ISBN 8021012145. info
 • Kotuček M., Skopalová J., Příklady z analytické chemie, Vydavatelství UniverzityPalackého Olomouc 1997
Výukové metody
Laboratorní cvičení
Metody hodnocení
aktivní účast - vypracování protokolů
domácí příprava během semestru - testové prověřování znalostí
zavěrečný test - 60% úspěšnost
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Vyučují učitelé katedry analytické chemie.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.