C4221 Biochemická laboratorní technika

Přírodovědecká fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/4. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Vojtěch Sedláček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tereza Deissová (pomocník)
Mgr. Šimon Klimovič (pomocník)
Ing. Vanda Kocianová (pomocník)
Mgr. Tereza Pavlicová (pomocník)
Mgr. Michaela Pešková (pomocník)
Mgr. Sandra Thalerová (pomocník)
Mgr. Veronika Žajdlíková (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C4221/01: Po 8:00–11:50 C15/211, V. Kocianová, V. Sedláček
C4221/02: Po 12:00–15:50 C15/211, Š. Klimovič, V. Sedláček
C4221/03: Út 8:00–11:50 C15/211, T. Pavlicová, V. Sedláček
C4221/04: St 8:00–11:50 C15/211, V. Sedláček, S. Thalerová
C4221/05: Čt 8:00–11:50 C15/211, T. Deissová, V. Sedláček, V. Žajdlíková
Předpoklady
C7777 Zacházení s chemickými látkami && C1601 Obecná a anorganická chemie && C4222 Základní lab. výpočty
Teoretické a praktické znalosti středoškolské chemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních laboratorních dovedností (základní bezpečnostní a požární předpisy, návyky pro bezpečnou práci v laboratoři a základní biochemické operace)
Výstupy z učení
V tomto kurzu jsou procvičeny základní laboratorní operace a metody určování fyzikálně-chemických konstant látek. Studenti se naučí základní bezpečnostní a požární předpisy a získají návyky pro bezpečnou práci v laboratoři a seznámí se s jednoduchými laboratorními přístroji a operacemi a naučí se je bezpečně používat
Osnova
  • 1. bezpečnost práce v laboratoři 2. práce se sklem 3. odměřování objemů, pipetování 4. vážení, statistika 5. tenkovrstvá chromatografie 6. spektrofotometrie 7. měření pH 8. separační metody 9. destilace klasická a vakuová 10. destilace s vodní parou 11. titrace 12. mikroskopování
Literatura
  • ČECH, Svatopluk. Aleš Mareček, Antonín Růžička: Laboratorní technika pro nechemické obory. Masarykova univerzita ve spolupráci s Chemickou fakultou VUT, Brno, s.44, ISBN 80-210-1653-1. Univerzitní noviny. Brno, 1998, roč. 5, č. 10, s. 58. ISSN 1211-6866. info
  • KEIL, Bořivoj. Laboratorní technika biochemie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 872 s. info
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Laboratorní cvičení probíhá každý týden. Připravenost každého posluchače na příslušnou úlohu laboratorního cvičení je kontrolována před zahájením cvičení krátkým písemným testem nebo ústním přezkoušením
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2022/C4221