F6710 Seminář ÚFE

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. David Trunec, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. David Trunec, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 2. až Pá 15. 5. Čt 11:00–11:50 F1,01014
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
During seminary are presented short lectures of teachers, scientific fellows nad students from actual scientific results in studied research subjets and results of own scientific research.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude mít student obecné znalosti o moderních tématech a aktuálních otázkách fyziky plazmatu a nanotechnologií.
Osnova
  • Prezentace formou přednášky s použitím záznamové a promítací techniky
Literatura
  • Papers and preprints describing relevant results
Výukové metody
Informace formou přednášky o aktuálních vlastních výsledcích výzkumu.
Metody hodnocení
přednášky a diskuse
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/F6710