MUC26 Teorie kuželoseček a kvadrik

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Josef Janyška, DSc. (přednášející)
RNDr. Jakub Novák (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
MUC23 Analytická geometrie 2
Předpokládá se znalost předmětu M3521 Geometrie II a M4522 Geometrie III.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíle předmětu:
- aplikace analytické metody na studium kuželoseček v projektivní, afinní a euklidovské rovině;
- aplikace analytické metody na studium kvadrik v projektivním, afinním a euklidovském prostoru;
- podpora prostorové představivosti studentů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- vysvětlit komplexní rozšíření vektorového a afinního prostoru a porozumět mu;
- pracovat s bilineárními a kvadratickými formami;
- porozumět analytické teorii kuželoseček a kvadrik, zvláště projektivní a metrické klasifikaci;
- interpretovat algebraické výsledky geometricky.
Osnova
 • Komplexní rozšíření vektorového a afinního prostoru.
 • Projektivní rozšíření afinního prostoru.
 • Bilineární a kvadratické formy.
 • Kuželosečky:
 • - projektivní klasifikace kuželoseček;
 • - afinní vlastnosti kuželoseček;
 • - afinní klasifikace kuželoseček;
 • - metrické vlastnosti kuželoseček;
 • - metrická klasifikace kuželoseček.
 • Kvadriky:
 • - projektivní klasifikace kvadrik;
 • - afinní vlastnosti kvadrik;
 • - afinní klasifikace kvadrik;
 • - metrické vlastnosti kvadrik;
 • - metrická klasifikace kvadrik.
Literatura
  doporučená literatura
 • SEKANINA, Milan. Geometrie. D. 2, Sv. 2. Praha: SPN, 1988. 307 s. info
 • JANYŠKA, Josef a Anna SEKANINOVÁ. Analytická teorie kuželoseček a kvadrik. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1996. iii, 178. ISBN 8021014350. info
  neurčeno
 • KENDIG, Keith. Conics. [Washington, D.C.]: Mathematical Association of America, 2005. xvi, 403. ISBN 0883853353. info
Výukové metody
Výuka: přednáška se cvičením.
Metody hodnocení
Zkouška: ústní a písemná (s důrazem na analytické řešení úloh o kuželosečkách a kvadrikách).
Informace učitele
Absolvování kurzu vyžaduje zvládnutí analytické teorie kuželoseček a kvadrik včetně výpočetních algoritmů pro řešení úloh analytickou metodou.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2021/MUC26