F3180 Výboje v plynech

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Mirko Černák, CSc. (přednášející)
RNDr. Richard Krumpolec, PhD. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:50 Fs1,01017
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student chápat základní typy výbojů, bude schopen vysvětlit jejich základní fyzikální charakteristiky, podmínky jejich vzniku a experimentální uspořádání nutné pro realizací jedntlivých typů výbojů. Bude obeznámen s využitím výbojů v průmyslu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student chápat základní typy výbojů, bude schopen vysvětlit jejich základní fyzikální charakteristiky, podmínky jejich vzniku a experimentální uspořádání nutné pro realizací jedntlivých typů výbojů. Bude obeznámen s využitím výbojů v průmyslu.
Osnova
 • Nesamostatný výboj
 • Geiger-Müllerova trubice.
 • Temný výboj.
 • Doutnavý výboj.
 • Obloukový výboj.
 • Koronový výboj.
 • Jiskrový výboj.
 • Klouzavý výboj.
 • Atmosférický výboj.
 • Radiofrekvenční výboj.
Literatura
 • LIEBERMAN, M. A. a Allan J. LICHTENBERG. Principles of plasma discharges and materials processing. New York: John Wiley & Sons, 1994. xxvi, 572. ISBN 0471005770. info
Výukové metody
Přednáška a cvičení.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen společnou diskusí, v níž je požadována aktivní účast všech studentů.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/F3180