F8242 Fyzika plazmatu 2

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Tomáš Hoder, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Adam Obrusník, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Hoder, Ph.D.
Ústav fyziky a technologií plazmatu – Fyzikální sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Tomáš Hoder, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky a technologií plazmatu – Fyzikální sekce – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 19. 2. až Ne 26. 5. Út 13:00–14:50 F1,01014
Předpoklady
! F8242E Plasma physics 2 && ! NOW ( F8242E Plasma physics 2 )
Absolvováni předmětu Fyzika plazmatu F5170
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je aby student porozuměl a dokázal vysvětlit pokročilé partie z fyziky formování elektrických výbojů, vysokoteplotního plazmatu a využití některých plasmových a plasmochemických metod v praxi.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- podrobně vysvětlit Townsendovu teorii formování elektrického výboje;
- popsat mechanizmus vzniku a základní elektrické charakteristiky doutnavého výboje, obloukového výboje, koróny a dielektrického bariérového výboje;
- popsat detaily nejvýznamnějších případů aplikačního využití výbojového plazmatu, zejména zdrojů světla, iontových a elektronových zdrojů;
- vysvětlit princip termojaderné syntézy (TJS), popsat princip magnetického a inerciálního udržení termojaderného plazmatu, jeho ohřevu, a formulovat hlavní technologické výzvy realizace TJS.
Osnova
 • Townsendova teorie elektrického průrazu
 • Paschenův zákon
 • Doutnavý výboj
 • Elektrický oblouk
 • Plazmové trysky, plazmatróny a plazmová metalurgie
 • Korónový výboj, xerox, odlučovače
 • Dielektrické bariérové výboje
 • PDP, generátory VN a atmosférická elektřina
 • Světelné zdroje
 • Elektronové a iontové zdroje a pohony
 • Termojadrová fuze, Lawsonovo kritérium
 • Systémy magnetického udržení plazmatu
 • Šafranov-Kruskalovo kritérium.
 • Ohřev plazmatu a inerciální reaktory
 • Magnetohydrodynamické generátory
Literatura
 • FREIDBERG, Jeffrey P. Plasma physics and fusion energy. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xvii, 671. ISBN 9780521851077. info
 • MARTIŠOVITŠ, Viktor. Základy fyziky plazmy : učebný text pre magisterské štúdium. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2006. 189 s. ISBN 802231983X. info
 • Plasma physics : confinement, transport and collective effects. Edited by Andreas Dinklage. Springer: Berlin, 2005. xx, 496. ISBN 3540252746. info
 • BITTENCOURT, J. A. Fundamentals of plasma physics. 3rd ed. Sao José dos Campos: National Institute for Space Research, 2003. xxiii, 678. ISBN 85-900100-3-1. info
 • NISHIKAWA, Kyoji a Masahiro WAKATANI. Plasma physics : basic theory with fusion applications. 3rd rev. ed. Berlin: Springer-Verlag, 2000. 342 s. ISBN 3-540-65285-X. info
 • ROTH, Reece J. Industrial plasma engineering. Volume 1, Principles. Bristol: Institute of Physics Publishing, 1995. xiii, 538. ISBN 0-7503-0317-4. info
 • CHEN, Francis F. Introduction to plasma physics and controlled fusion. 2nd ed. New York: Plenum Press, 1984. xv, 421. ISBN 0306413329. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Není možné získat zároveň kredity za předmět F8242 a F8242E.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2024/F8242