F3370 Úvod do nanotechnologií

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Jozef Ráheľ, PhD. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Jozef Ráheľ, PhD.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jozef Ráheľ, PhD.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! F3370E Introduction to nanotechnology && ! NOW ( F3370E Introduction to nanotechnology )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Není možné získat zároveň kredity za předmět F3370 a F3370E.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout ucelený přehled fyzikálních základů, z kterých vychází současná nanotechnologie a nano-věda. Na úvodní teoretickou část navazují přehledové přednášky o nejvýznamnějších nanotechnologických disciplínách.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen kvalitativně popsat:
- základní fyzikální principy, které se uplaňují v nejvýznamějších nanotechnologických odborech
- principy hlavních výrobních postupů nanotechnologických struktur
- hlavní metody materiálové charakterizace
- současné nejvýznamější nanotechnologické aplikace.
Osnova
 • Nanooptika - povrchový plasmon, kvantové tečky, nanofotonika
 • Nanomagnetismus - fyzikální vlastnosti magnetických nanostruktur
 • Nanomechanika - principy, strukturní a mechanické vlastnosti uhlíkových nanotrubek, NEMS/MEMS
 • Příprava nanostrukturovaných tenkých vrstev - klasifikace, supertvrdé vrstvy, výrobní prostředky
 • Nanokatalytické materiály - principy, materiály, charakterizace
 • Uhlíková vlákna a nanotrubky, nanokompozity a jejich aplikace
 • Medicínská nanotechnologie - nanočástice a nanoenkapsulace, nano-biosenzory, nanomanipulce biomolekul
 • Environmentální nanotechnologie
Literatura
  doporučená literatura
 • LINDSAY, S. M. Introduction to nanoscience. 1st pub. New York: Oxford University Press, 2010. xii, 457. ISBN 9780199544219. info
 • SCHAEFER Hans-Eckhardt. Nanoscience, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010, ISBN 978-3-642-10558-6
 • HORNYAK, Gabor L. Introduction to nanoscience. Boca Raton, Fla.: CRC Press, 2008. xxxiv, 815. ISBN 9781420048056. info
 • Hornyak, Gabor L. Fundamentals of Nanotechnology, CRC Press, 2008
 • Springer handbook of nanotechnology. Edited by Bharat Bhushan. 3rd rev. and extended ed. New York: Springer, 2010. xlviii, 19. ISBN 9783642025242. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
závěrečná písemná zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.