C7920 Struktura a funkce proteinů

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc. (přednášející)
Mgr. Tomáš Klumpler, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.
Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 17:00–18:50 C03
Předpoklady
Předpokladem pro porozumění předmětu je absolvování základů biochemie nebo molekulární biologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět uvádí studenty do problematiky struktury proteinů a dynamického chování proteinů a jejich kombinací ve vztahu k biologickým funkcím proteinů.
Výstupy z učení
Přednáška shrnuje základní poznatky o struktuře a funkci proteinů. V její první části jsou diskutovány strukturní motivy proteinů, jejich stabilita a konformační dynamika. Ve druhé části jsou diskutovány vybrané biologické funkce proteinů (např. enzymy, membránové proteiny, interakce protein-ligand). Ve třetí části jsou uvedeny základní techniky molekulární biologie pro izolaci, klonování genů a expresi proteinů a strukturní biologie pro určování 3D struktur proteinů.
Osnova
  • 1. Základní strukturní principy architektury proteinů. Stavební prvky proteinů. Motivy struktur proteinů. Posttranslační modifikace proteinů. Stabilita a dynamika proteinů.
  • 2. Enzymy a enzymová katalýza. Proteiny interagující s ligandy (např. DNA a RNA molekuly, transkripční a translační faktory). Membránové proteiny, nestrukturované proteiny.
  • 3. Metody přípravy rekombinantních molekul DNA. Izolace a klonování genů. Stanovení sekvence DNA. Produkce rekombinantních proteinů. Předpovídání a modelování struktury proteinů. Biofyzikální metody stanovení 3D struktury proteinů (proteinová krystalografie, kryoelektronová mikroskopie, NMR, SAXS).
Literatura
    doporučená literatura
  • KESSEL, Amit a BEN-TAL Nir. Introduction to proteins. Structure, function and motion. 2nd ed. CRC Press, Taylor and Francis, Boca Raton, Florida USA, 2018, 880 s. ISBN 978-1-4987-4717-2
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Ústní zkouška či kolokvium
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/C7920