EN

PřF:C7920 Proteinové inženýrství - Informace o předmětu

C7920 Proteinové inženýrství

Přírodovědecká fakulta
podzim 2001
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc. (přednášející)
prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. (přednášející)
RNDr. Alena Kuderová, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.
Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Předpokladem pro porozumění předmětu je absolvování základů biochemie nebo molekulární biologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška je uvedena shrnutím strukturních motivů polypeptidových řetězců a principů vytváření strukturních domén. Následně se zaměřuje se na roli jednotlivých motivů v biologické funkci proteinů. Budou diskutovány strukturní prvky podmiňující specificitu interakcí transkripčních faktorů a polymeráz s DNA.Bude probrána molekulární podmíněnost plasticity odpovědi imunitního systému na expozici novým antigenum. V oblasti membránových proteinů bude položen důraz na charakteristiky transmembranových domén, využití jejich strukturních specifik k předpovedi jejich výskytu na základě primárni sekvence aminokyselin u nově objevených proteinů, detailněji budou osvětleny strukturně-funkční vztahy u bakteriorhodopsinu,fotosyntetického reakčního centra, membranových receptorů, jejich interakce s G proteiny a strukturní poruchy jejichž manifestací jsou některá nadorová onemocnění. Bude diskutována enzymová katalýza a možnosti modifikace substrátové specificity a reakční rychlosti. Součástí přednášky budou také metody předpovídání sekundární a terciární struktury proteinů na základě jejich aminokyselinové sekvence, počítačové modelování struktur proteinů, jejich interakce s ligandy a modelování enzymatických reakcí a rovněž metody stanovení trojrozměrné struktury proteinů. Na závěr bude shrnuto využití technik genového inženýrství pro studium vztahu struktury a funkce proteinů. Na zajištění přednášky participují RNDr. Jiři Damborský,CSc. (Počítačové modelování v proteinovém inženýrství) a RNDr. Alena Kuderová, CSc. (Rozpoznávání cizorodých molekul imunitním systémem).
Osnova
  • 1.Základní strukturní principy architektury proteinů. 2.Role jednotlivých strukturních motivů v biologické funkci proteinů. -Proteiny interagující s DNA -Rozpoznávání cizorodých molekul imunitním systémem -Membránové proteiny (membránové receptory) -Enzymová katalýza -Předpovídání, modelování a navrhování cíleného obměňování struktury proteinů -Metody stanovení trojrozměrné struktury proteinů 3.Použití technik genového inženýrství pro studium vztahu struktury a funkce proteinů -Metody přípravy rekombinantních molekul DNA, izolace klonovaných genů, genetické elementy řídící expresi genů -Mutageneze in vitro -Produkce rekombinantních proteinů v heterologních expresních systémech
Literatura
  • BRANDEN, Carl a John TOOZE. Introduction to protein structure. 2nd ed. New York: Garland Publishing, 1998. xiv, 410 s. ISBN 0-8153-2304-2. info
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.