EN

PřF:C7660 Multimedia ve výuce - Informace o předmětu

C7660 Multimedia ve výuce I

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/4. 5 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Aleš Mareček, CSc. (cvičící)
Mgr. Marek Stehlík (cvičící)
Garance
RNDr. Aleš Mareček, CSc.
Ústřední knihovna - Jiná pracoviště - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústřední knihovna - Jiná pracoviště - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C7660/01: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 11:00–14:50 IC1
C7660/02: Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 13:00–16:50 IC1
C7660/03: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 11:00–14:50 IC1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
1. Student si osvojí základy pořizování a úpravy fotografií. 2. Zvládne základy vektorové grafiky. 3. Naučí se pořizovat videozáznamy a zvládne základy střihu videa. 4. Osvojí si základy tvorby multimediálních prezentací
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu je student schopen připravit výukové materiály obsahující fotografickou dokumentaci, i digitálně zpracovanou, natočit krátké video, provést kvalifikovaný střih, doplnit video grafikou, titulky a zvukovým doprovodem.
Osnova
  • 1.Adobe Photoshop 2.Corel PHOTO-PHAINT 3.CorelDraw 4.CorelR.A.V.E. 5.Adobe Premiere 6.PowerPoint
Literatura
  • Manuály k jednotlivým vyučovaným programům
  • Oficiální průvodce CorelDRAW, Steve Bain SoftPress s.r.o. ISBN 80-86497-15-1
Výukové metody
Výuka probíhá formou 14 čtyřhodinových praktických cvičení, kde si studenti osvojují základy práce s jednotlivými počítačovými programy.
Metody hodnocení
Výuka proběhne formou praktických cvičení. Ukončení výuky:zápočet - na základě zhotovení posteru a 20minutové přednášky s vlastní multimemdiální presentací.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Vyučují učitelé katedry anorganické a organické chemie.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/C7660