C4220 Biochemie - laboratorní cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/7. 7 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Pavla Boublíková, CSc. (cvičící)
Mgr. Kateřina Dadáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D. (cvičící)
Ing. Tatiana Galicová (pomocník)
Mgr. Veronika Křešťáková (pomocník)
Mgr. Petra Martinková (pomocník)
Mgr. Radka Obořilová (pomocník)
Mgr. Kristína Pútecová (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C4220/B1: Po 31. 5. 8:00–15:00 C15/212, Út 1. 6. 8:00–15:00 C15/212, St 2. 6. 8:00–15:00 C15/212, Čt 3. 6. 8:00–15:00 C15/212, Pá 4. 6. 8:00–15:00 C15/212, Po 7. 6. 8:00–15:00 C15/212, Út 8. 6. 8:00–15:00 C15/212, St 9. 6. 8:00–15:00 C15/212, Čt 10. 6. 8:00–15:00 C15/212, Pá 11. 6. 8:00–15:00 C15/212, P. Boublíková, K. Dadáková, V. Křešťáková
C4220/B2: Po 14. 6. 8:00–15:00 C15/212, Út 15. 6. 8:00–15:00 C15/212, St 16. 6. 8:00–15:00 C15/212, Čt 17. 6. 8:00–15:00 C15/212, Pá 18. 6. 8:00–15:00 C15/212, Po 21. 6. 8:00–15:00 C15/212, Út 22. 6. 8:00–15:00 C15/212, St 23. 6. 8:00–15:00 C15/212, Čt 24. 6. 8:00–15:00 C15/212, Pá 25. 6. 8:00–15:00 C15/212, P. Boublíková, Z. Farka, T. Galicová, R. Obořilová
C4220/B3: Po 28. 6. 8:00–15:00 C15/212, Út 29. 6. 8:00–15:00 C15/212, St 30. 6. 8:00–15:00 C15/212, Čt 1. 7. 8:00–15:00 C15/212, Pá 2. 7. 8:00–15:00 C15/212, Po 12. 7. 8:00–15:00 C15/212, Út 13. 7. 8:00–15:00 C15/212, St 14. 7. 8:00–15:00 C15/212, Čt 15. 7. 8:00–15:00 C15/212, Pá 16. 7. 8:00–15:00 C15/212, P. Boublíková, Z. Farka, T. Galicová, R. Obořilová, K. Pútecová
C4220/B4: Po 19. 7. 8:00–15:00 C15/212, Út 20. 7. 8:00–15:00 C15/212, St 21. 7. 8:00–15:00 C15/212, Čt 22. 7. 8:00–15:00 C15/212, Pá 23. 7. 8:00–15:00 C15/212, Po 26. 7. 8:00–15:00 C15/212, Út 27. 7. 8:00–15:00 C15/212, St 28. 7. 8:00–15:00 C15/212, Čt 29. 7. 8:00–15:00 C15/212, Pá 30. 7. 8:00–15:00 C15/212, P. Boublíková, P. Martinková, R. Obořilová
Předpoklady
C3181 Biochemie I
Absolvování předmětu Biochemie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: V podzimním semestru se vypisuje pouze jedna skupina pro 12 studentů chemických oborů jako náhrada za JS
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem laboratorního kursu jsou studie základních vlastností sloučenin vyskytujících se v biochemických procesech a metodické přístupy ve studiu a analytickém využití enzymů. Obsah první části zahrnuje kvalitativní a kvantitativní stanovení sacharidů, aminokyselin, bílkovin a nukleových kyselin. Druhá část se zabývá enzymovou kinetikou a dalším studiem vlastností enzymů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - vykonávat základní laboratorní operace v biochemické laboratoři - ovládat běžné laboratorní přístroje používané v biochemické laboratoři - matematicky vyhodnocovat naměřené údaje - interpretovat jednoduché výsledky své práce
Osnova
  • Kvalitativní a kvantitativní stanovení sacharidů. Kvalitativní a kvantitativní stanovení aminokyselin. Kvantitativní stanovení bílkovin. Izolace, analýza a stanovení nukleových kyselin. Separační metody.Stanovení enzymových aktivit. pH optimum enzymové reakce. Kinetika enzymové reakce. Inhibice enzymů. Analytické využití enzymů. Substrátová specifita enzymů. Imobilizace enzymů. Respirační řetězec aerobních organismů. Fotosyntéza.
Literatura
  • VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemie. Translated by Arnošt Kotyk. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. S. II-XIV,. ISBN 80-85605-44-9. info
  • VOET, Donald, Judith G. VOET a Charlotte W. PRATT. Fundamentals of biochemistry. New York: John Wiley & Sons, 1999. 1 sv. ISBN 0471586501. info
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
První cvičení je věnováno poučení o bezpečnosti práce v biochemické laboratoři. Studenti rovněž píší vstupní test, jehož úspěšné absolvování je podmínkou účasti ve cvičení. Před každým dalším cvičením se písemným testem ověřuje příprava studenta na danou úlohu. Ve všech testech včetně vstupního testu musí student správně zodpovědět nejméně 50 % otázek.
Informace učitele
Student musí absolvovat všechny úlohy. Hodnotí se souhrnně příprava na úlohu, vlastní laboratorní práce a protokoly.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Vyučují učitelé katedry biochemie.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/C4220