C7640 Analytická chemie - praktikum

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/4. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D. (cvičící)
Ing. Helena Zavadilová (cvičící)
Garance
RNDr. Marta Farková, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
C1100 Laboratorní technika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen pracovat v analytické laboratoři, bude ovládat základní analytické metody a bude umět vyhodnocovat výsledky měření.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student ovládat instrumentální metody; bude umět vyhodnocovat výsledky měření; bude ovládat potřebný software; bude umět prezentovat výsledky.
Osnova
  • 1) KVALITATIVNÍ ANALÝZA I. 2) KVALITATIVNÍ ANALÝZA II. 3) GRAVIMETRIE. 4) ANALÝZA SLITIN. 5) CHROMATOGRAIE NA IONEXU. 6) CHELATOMETRIE, IONTOVĚ SELEKTIVNÍ ELEKTRODY. 7) MANGANOMETRIE. 8) KONDUKTOMETRIE. 9) ALKALIMETRIE. 10) ARGENTOMETRIE. 11) SPEKTROFOTOMETRIE. 12) VÍCESLOŽKOVÁ ANALÝZA
Literatura
  • ZÝKA, Jaroslav. Analytická příručka. Díl II [Zýka, 1980]. 3. přeprac., rozš. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1980. 831 s. info
  • ZÝKA, Jaroslav. Analytická příručka. Díl I [Zýka, 1979]. 3. přeprac. rozš. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1979. 678 s. info
Výukové metody
Typ výuky: studenti musí absolvovat všech dvanáct úloh zařazených do cvičení
Metody hodnocení
Typ zkoušky: Písemné práce během semestru, závěrečná písemná práce na konci semestru, ústní zkoušení během cvičení. Studenti musí odevzdat protokoly ze všech úloh.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/C7640