G2031 Praktické geologické cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
3 dny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Kumpan, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Štěpán Damborský (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D.
Ústav geologických věd – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Pechmannová
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
G1011 Úvodní geologické soustředění || G1061 Mineralogie || G1081 Paleontologie || G1021 Geologie dynamická || G1011k Úvodní geologické soustředění || G1061k Mineralogie || G1081k Paleontologie || G1021k Geologie dynamická
Základy geologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prakticky ukázat v terénu základní geologické fenomény.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu budou studenti umět rozpoznat: - základní horninové složky a stavby - základní horninotvorné minerály i ve zvětralém stavu (křemen, živce, muskovit, biotit, amfibol, kalcit) - vrstevnatost, foliaci a lineaci - diskordanci - vrásy, zlomy, pukliny
Osnova
  • Lokality, na kterých je vidět: - základní horninové složky a stavby - základní horninotvorné minerály i ve zvětralém stavu (křemen, živce, muskovit, biotit, amfibol, kalcit) - vrstevnatost, foliaci a lineaci - diskordanci - vrásy, zlomy, pukliny
Literatura
    doporučená literatura
  • VÁVRA, Václav a Jindřich ŠTELCL. Významné geologické lokality Moravy a Slezska. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 292 s. 55 - Vědy o zemi. geologické vědy. ISBN 978-80-210-6715-8. info
  • TUCKER, Maurice E. Sedimentary rocks in the field : a practical guide. 4th ed. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011, xi, 275. ISBN 9780470689165. info
  • SLÁMA, Jindřich. Geologické exkurze na některé lokality v okolí Brna. Edited by Rostislav Brzobohatý. 1971, 27 l. info
Výukové metody
terénní cvičení
Metody hodnocení
odevzdání zprávy obsahující mapy s pozicemi navšívených lokalit, popis jednotlivých lokalit, požadovaná dokumentace a nákresy.
Informace učitele
Cvičení proběhne ve třech dnech v týdnu na konci semestru - konkrétní dny budou oznámeny během semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2024/G2031