M8110 Parciální diferenciální rovnice

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/2/0. 4 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Michal Veselý, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:50 M4,01024
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M8110/01: Út 16:00–17:50 M4,01024, M. Veselý
Předpoklady
!( M8300 Parc. dif. rovnice || NOW ( M8300 Parc. dif. rovnice ))
Diferenciální a integrální počet více proměnných, základní metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je analyzovat strukturu a chování čtyř fundamentálních lineárních rovnic matematické fyziky (Laplaceovy rovnice, rovnice vedení tepla, vlnové rovnice a transportní rovnice).
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování tohoto kurzu bude student především schopen:
řešit rovnice 1. řádu;
používat Fourierovu metodu;
formulovat příslušné matematické věty a tvrzení a vysvětlit metody jejich důkazů v teorii studovaných rovnic 2. řádu;
aplikovat úlohy z teorie studovaných rovnic 2. řádu.
Osnova
 • Klasifikace rovnic druhého řádu
 • Transportní rovnice
 • Separace proměnných
 • Cauchyova-Kovalevské věta
 • Nelineární rovnice prvního řádu, metoda charakteristik
 • Metoda Fourierovy transformace
 • Rovnice Laplaceova a Poissonova, harmonické funkce
 • Rovnice vedení tepla
 • Vlnová rovnice
Literatura
  doporučená literatura
 • Partial differential equations. Edited by Jürgen Jost. New York: Springer-Verlag, 2002. xi, 325. ISBN 0387954287. info
 • STRAUSS, Walter A. Partial differential equations : an introduction. [New York]: John Wiley & Sons, 1992. ix, 425. ISBN 0471548685. info
  neurčeno
 • RENARDY, Michael a Robert ROGERS. An introduction to partial differential equations. New York: Springer-Verlag, 1992. vii, 428. ISBN 0387979522. info
 • PETROVSKIJ, Ivan Georgijevič. Parciální diferenciální rovnice. 1. vyd. Praha: Přírodovědecké vydavatelství, 1952. 276 s. info
Výukové metody
Přednášky a cvičení
Metody hodnocení
Závěrečná ústní zkouška (60 minut) na 20 bodů. Pro úspěšné ukončení předmětu (hodnocení minimálně E) je zapotřebí získat alespoň 10 bodů.
Informace učitele
V podzimním semestru 2022 budou přednášky a cvičení probíhat prezenčně, pokud nebude vynucena změna na distanční formu výuky. Je předpokládána prezenční forma ukončení.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2000, podzim 2010 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/M8110