EN

PřF:M8110 Parciální diferenciální rovnic - Informace o předmětu

M8110 Parciální diferenciální rovnice I

Přírodovědecká fakulta
jaro 2001
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Předpoklady
M5160 Diferenc. rovnice a sp. modely
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
I. Úvod Rovnice prvního řádu Cauchyova úloha pro rovnici k-tého řádu Klasifikace rovnic 2. řádu a převod na kanonický tvar Odvození základních rovnic matematické fyziky a formulace počátečních a okrajových úloh Fyzikální interpretace počátečních a okrajových úloh II. Klasické metody Metoda charakteristik Fourierova metoda separace proměnných Metoda integrální transformace Metoda Greenovy funkce Principy maxima, harmonické funkce a jednoznačnost úloh
Literatura
  • ARSENIN, Vasilij Jakovlevič. Metody matematičeskoj fiziki i special'nyje funkcii [Arsenin, 1984]. 2. perer. i dop. izd. Moskva: Nauka, 1984. 382 s. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2000, podzim 2010 - akreditace, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.