M8110 Parciální diferenciální rovnice I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2007
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Ladislav Adamec, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 17:00–18:50 UP2
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M8110/01: Čt 19:00–19:50 UP2
Předpoklady
M5160 Diferenc. rovnice a sp. modely
Diferenciální a integrální počet více proměnných, základní metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Predmět patři k završení série kursů matematické analýzy. Jeho cílem je získat techniku umožňující formulovat a řešit problémy pomocí parciálních diferenciálních rovnic. První část kursu je věnována formulaci základních rovnic matematické fyziky - rovnice Laplaceovy, rovnice vedení tepla a vlnové rovnice spolu se studiem vlastností jejich řešení. Druhá část je věnována obecnější teorii pro nelinearni rovnici prvního řádu včetně věty o lokální existenci a jednoznačnosti řešení. V poslední časti kursu se probírají základní techniky řešení počátečních a okrajových úloh - Fourierova metoda separace proměnných, metody integrální transformace, metoda asymptotické fáze...
Osnova
  • Úvod Rovnice transportní Rovnice Laplaceova Rovnice vedení tepla Rovnice vlnová Nelineární rovnice prvního řádu - metoda charakteristik Klasifikace rovnic 2. řádu Fourierova metoda separace proměnných Metody integrálních transformací
Literatura
  • ARSENIN, Vasilij Jakovlevič. Metody matematičeskoj fiziki i special'nyje funkcii [Arsenin, 1984]. 2. perer. i dop. izd. Moskva: Nauka, 1984. 382 s. info
  • PETROVSKIJ, Ivan Georgijevič. Parciální diferenciální rovnice. 1. vyd. Praha: Přírodovědecké vydavatelství, 1952. 276 s. info
Metody hodnocení
Výuka : přednáška a cvičení, Zkouška : ústní
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2000, podzim 2010 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.