EN

PřF:M8110 Parciální diferenc. rovnice I - Informace o předmětu

M8110 Parciální diferenciální rovnice I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2008
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Ladislav Adamec, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:50 MS1,01016
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M8110/01: Po 10:00–10:50 MS1,01016
Předpoklady
M5160 Diferenc. rovnice a sp. modely
Diferenciální a integrální počet více proměnných, základní metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Predmět patři k završení série kursů matematické analýzy. Jeho cílem je získat základy klasických technik umožňující formulovat a řešit problémy pomocí parciálních diferenciálních rovnic.
První část kursu je věnována formulaci základních rovnic matematické fyziky - rovnice Laplaceovy, rovnice vedení tepla a vlnové rovnice spolu se studiem vlastností jejich řešení.
Druhá část je věnována obecnější teorii pro nelinearni rovnici prvního řádu včetně věty o lokální existenci a jednoznačnosti řešení.
V poslední časti kursu se probírají základní techniky řešení počátečních a okrajových úloh - Fourierova metoda separace proměnných, metody integrální transformace, metoda asymptotické fáze...
Osnova
 • Úvod
 • Rovnice transportní
 • Rovnice Laplaceova
 • Rovnice vedení tepla
 • Rovnice vlnová
 • Nelineární rovnice prvního řádu - metoda charakteristik
 • Základy klasifikace rovnic 2. řádu
 • Fourierova metoda separace proměnných
 • Metody integrálních transformací
Literatura
 • ARSENIN, Vasilij Jakovlevič. Metody matematičeskoj fiziki i special'nyje funkcii [Arsenin, 1984]. 2. perer. i dop. izd. Moskva: Nauka, 1984. 382 s. info
 • PETROVSKIJ, Ivan Georgijevič. Parciální diferenciální rovnice. 1. vyd. Praha: Přírodovědecké vydavatelství, 1952. 276 s. info
Metody hodnocení
Výuka : přednáška a cvičení, Zkouška : ústní
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2000, podzim 2010 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.