EN

PřF:M8110 Parciální diferenc. rovnice - Informace o předmětu

M8110 Parciální diferenciální rovnice

Přírodovědecká fakulta
podzim 2012
Rozsah
2/2/0. 4 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Ladislav Adamec, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc. (přednášející)
doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Ladislav Adamec, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:50 M3,01023
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M8110/01: Út 18:00–19:50 M3,01023, L. Adamec
Předpoklady
M5160 Obyč. diferenciální rovnice I
Diferenciální a integrální počet více proměnných, základní metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět patří k završení série kursů matematické analýzy.
První část kursu je věnována formulaci základních rovnic matematické fyziky - rovnice Laplaceovy, rovnice vedení tepla a vlnové rovnice spolu se studiem vlastností jejich řešení.
V druhé části kursu se probírají základní techniky řešení počátečních a okrajových úloh - Fourierova metoda separace proměnných a metody integrální transformace. Další část je věnována obecnější teorii pro nelineární rovnici prvního řádu včetně věty o lokální existenci a jednoznačnosti řešení.
V poslední části kursu je pak student seznámen se Sobolevovými prostory a s vybranými moderními metodami řešení lineárních rovnic druhého řádu.
Student po absolvování předmětu
-ovládne zásady klasických i moderních technik
-bude formulovat problémy pomocí parciálních diferenciálních rovnic
-bude schopen některé parciální rovnice řešit.
Osnova
 • Úvod
 • Základy klasifikace rovnic 2. řádu
 • Rovnice Laplaceova a Poissonova, funkce harmonické
 • Metoda Fourierovy transformace
 • Fourierova metoda separace proměnných
 • Nelineární rovnice prvního řádu - metoda charakteristik
 • Sobolevovy prostory
 • Lineární eliptické rovnice druhého řádu
Literatura
 • Partial differential equations. Edited by Jürgen Jost. New York: Springer-Verlag, 2002. xi, 325. ISBN 0387954287. info
 • RENARDY, Michael a Robert ROGERS. An introduction to partial differential equations. New York: Springer-Verlag, 1992. vii, 428. ISBN 0387979522. info
 • STRAUSS, Walter A. Partial differential equations : an introduction. [New York]: John Wiley & Sons, 1992. ix, 425. ISBN 0471548685. info
 • PETROVSKIJ, Ivan Georgijevič. Parciální diferenciální rovnice. 1. vyd. Praha: Přírodovědecké vydavatelství, 1952. 276 s. info
Výukové metody
Výuka : přednáška a cvičení
Metody hodnocení
Zkouška : ústní
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2000, podzim 2010 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.