ZD371 Oborový seminář I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: pro studenty doktorského studijního programu
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Smyslem semináře je řízená výměna zkušenosti studentů 1. ročníku DSP a studentů starších či absolventů s přípravou disertace. Výměnu zkušeností řídí předseda oborové rady příp. jiný školitel. Na konci semestru by student měl být schopen sestavit podrobnou a logickou osnovu své dizertační práce.
Osnova
  • Vzhledem k povaze tohoto předmětu osnova není rigorózně stanovena. Časový postup v semináři je značně ovlivněn dotazy studentů DSP.
Literatura
  • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
Metody hodnocení
zápočet po předložení osnovy dizertace
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/ZD371