MDG04 Aplikace deskriptivní geometrie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Jan Vondra, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Jan Vondra, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 19. 2. až Ne 26. 5. Po 14:00–15:50 M5,01013
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MDG04/01: Po 19. 2. až Ne 26. 5. Út 14:00–15:50 M5,01013, J. Vondra
Předpoklady
MDG02 Zobrazovací metody 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit se s rotačními, šroubovými a dalšími plochami technické praxe.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět rotačním plochám;
porozumět zborceným plochám;
porozumět šroubovým plochám;
porozumět plochám tecnické praxe.
Osnova
 • Rotační plochy a kvadriky.
 • Zborcené plochy.
 • Šroubové plochy.
 • Řezy, průniky a průsečíky.
Literatura
 • MACHALA, František. Rotační plochy. Vyd. 2. Olomouc: Rektorát Univerzity Palackého, 1992, 181 s. ISBN 8070671696. info
 • MACHALA, František. Plochy technické praxe. Olomouc: Univerzita Palackého, 1986. info
 • URBAN, Alois. Deskriptivní geometrie. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1967, 267 s. info
 • PISKA, Rudolf a Václav MEDEK. Deskriptivní geometrie. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1966, 313 s. URL info
 • KADEŘÁVEK, František a Josef KLÍMA. Deskriptivní geometrie. V Praze: Tiskem a nákladem Jednoty československých matematiků a fysiků, 1932, s. 426-983. info
Výukové metody
Přednáška a cvičení.
Metody hodnocení
Písemný test a ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2024/MDG04