CA220 Seminář k diplomové práci II

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( CA340 Diplomová práce IV (BC) )|| NOW ( CA342 Diplomová práce - BIA IV )|| NOW ( CA341 Diplomová práce -Biotech IV )
Zadání diplomové práce
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Správná dokumentace výsledků diplomové práce, prezentace výsledků a jejich diskuse.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni sepsat experimentální výsledky diplomové práce, výsledky veřejně prezentovat a diskutovat při konfrontaci s posluchači.
Osnova
  • Průběžné e-prezentace studentů o výsledcích diplomové práce zahrnujující požadavek diskuse.
Literatura
  • VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemie. Translated by Arnošt Kotyk. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. S. II-XIV,. ISBN 80-85605-44-9. info
Výukové metody
Prezentace výsledků diplomové práce, celková diskuse k práci.
Metody hodnocení
Seminář s referáty
Informace učitele
Referování a diskuse je povinná před vlastní obhajobou.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/CA220