G7521 Petrofyzika

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Martin Chadima (přednášející), doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (zástupce)
prof. RNDr. František Hrouda, CSc. (přednášející), doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (zástupce)
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Martin Chadima
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! G7520 Petrofyzika
Ukončené bakalářské studium.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška má dát ucelený přehled o petrofyzikálních vlastnostech hornin, jejich významu, metodice výzkumu a interpretace jako významné součásti petrologie. Přednáška je určena posluchačům zaměřeným na petrologii, mineralogii a geochemii, význam má i pro prakticky zaměřené obory (technická petrografie, ložisková geologie, hydrogeologie).
Výstupy z učení
Po skončení kurzu bude mít student přehled o petrofyzikálních vlastnostech hornin a jejich významu. Bude umět zvolit adekvátní metodiku jejich výzkumu v závislosti na požadovaných výstupech. Získaná data bude umět interpretovat.
Osnova
 • 1-2) Předmět petrofyziky a její postavení v rámci věd o Zemi (hustotní parametry - definice, měření, hustoty minerálů, hustotní parametry hornin, využití v geofyzice a geologii). 3-4 Magnetické vlastnosti (hysterezní smyčka, susceptibilita, remanentní magnetizace, Curieova teplota, metody měření, magnetické vlastnosti minerálů, paleomagnetická anizotropie). 5-6) Elastické vlastnosti (rychlost šíření podélných a příčných elastických vln, hloubková závislost, elastická anizotropie, geofyzikální a geologická interpretace). 7-8) Elektrické vlastnosti (specifický odpor, vyzvaná polarizace, metody měření, užití v naftové a rudní geologii). 9-10) Přirozená radioaktivita (přírodní zářiče,měření přirozené radioaktivity hornin, užití v petrologii, geochemii a životním prostředí). 11-12) Metody matematicko-statistického zpracování (skalární parametry, vektory, tenzory 2. řádu).
Literatura
  doporučená literatura
 • Fizičeskije svojstva gornych porod i poleznych iskopajemych (petrofizika) : spravočnik geofizika. Edited by N. B. Dortman. Moskva: Nedra, 1976. 526 s. info
 • KOBR, Miroslav. Petrofyzika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 134 s. ISBN 8071843393. info
 • NAGATA, Takeshi. Rock magnetism. Tokyo. Maruzen Co., 1961.350 s.
 • TARLING, D. H. a František HROUDA. The magnetic anisotropy of rocks. 1st ed. London: Chapman & Hall, 1993. xi, 217. ISBN 0412498804. info
  neurčeno
 • ADAMS, J.A.S. & Gasparini, P. Gamma ray spectrometry of rocks. Amsterdam. Elsevier, 1970.
 • HEARMON, R. F. S. Úvod do teorie pružnosti anizotropných látek. Praha: STNL. 1965.
 • MUSGRAVE, M. P. J. Crystal acoustics. San Francisco: Holden-Day. 1970.
 • Petrophysicsfundamentals of the petrophysics of oil and gas reservoirs. Edited by Leonid Buryakovsky. Hoboken, N.J.: Wiley, 2012. xix, 374 p. ISBN 9781118472682. info
Výukové metody
Přednášky, praktická cvičení, samostatná domácí příprava.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní zkouškou.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v jarním semestru 2020/2021.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.