G2081 Pokročilá paleontologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr. (přednášející)
Mgr. Jaroslav Šamánek (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc.
Ústav geologických věd – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Pechmannová
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 19. 2. až Ne 26. 5. Po 12:00–13:50 Gs,-1011, Po 14:00–15:50 Gs,-1011
Předpoklady
( G1081k Paleontologie || G1081 Paleontologie )
Úspěšné absolvování předmětu G1081.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 60 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je povinně volitelný a je určen těm posluchačům bakalářského programu Geologie, kteří se chtějí hlouběji zaměřit na studium paleontologie, historické geologie a sedimentární geologie.Rozšiřuje a prohlubuje přehledné poznatky z předmětu G1081.
Výstupy z učení
Rozšíření a prohloubení přehledných poznatků z předmětu G1081 (detailnější studium paleontologie, paleogeografie, paleoekologie, systematiky, biotických krizí).
Osnova
 • Postavení paleontologie v systému věd, dělení a předmět výzkumu
 • Tafonomie a biostratinomie
 • Paleobiogeografie
 • Stratigrafie
 • Systematika, taxonomie, klasifikace, nomenklatura
 • Přehled paleontologických metod
 • Evoluce
 • Vývoj ekosystémů a biotické krize v historii Země
 • Historie paleontologie
 • Rozšiřující poznatky z vybraných fosilních skupin
Literatura
  povinná literatura
 • POKORNÝ, Vladimír. Všeobecná paleontologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992, 296 s. ISBN 8070665858. info
  doporučená literatura
 • KVAČEK, Zlatko. Základy systematické paleontologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000, 228 s. ISBN 802460132X. info
 • HOUŠA, Václav. Základy taxonomie pro zoopaleontology. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980, 169 s. info
  neurčeno
 • HESS, Hans, Charles Garrett MESSING a William I. AUSICH. Treatise on invertebrate paleontology. Edited by Paul Selden - Raymond Cecil Moore. Lawrence, Kan.: University of Kansas, Paleontological Institute, 2011, xxix, 261. ISBN 9780983359913. info
 • Morphometrics : applications in biology and paleontology. Edited by Ashraf M. T. Elewa. Berlin: Springer, 2010, xiv, 263. ISBN 9783642059803. info
 • The second jurassic dinosaur rushmuseums and paleontology in America at the turn of the twentieth century. Edited by Paul D. Brinkman. London: University of Chicago Press, 2010, xiv, 345 p. ISBN 0226074722. info
 • BRENCHLEY, Patrick J. a D. A. T. HARPER. Palaeoecology : ecosystems, environments and evolution. 1st ed. London: Chapman & Hall, 1998, xxv, 402. ISBN 0412434504. info
 • STEWART, Wilson N. Paleobotany and the evolution of plants. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1993, 521 s. ISBN 0521382947. info
 • HOUŠA, Václav a Pavel ŠTYS. Mezinárodní pravidla zoologické nomenklatury. 3. vyd. Praha: Academia, 1988, 188 s. ISBN 21-103-88. info
Výukové metody
Výuka teoretická i praktická. Práce se sbírkovým materiálem, prezentace vybraného tématu, návštěva skleníku.
Metody hodnocení
Zkouška se skládá z části písemné (test) a ústní - souhrnné poznatky z praktického vzorku (systematické zařazení, tafonomie, paleoekologie)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v jarním semestru 2023/2024.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2024/G2081