G7381 Horninotvorné fosilie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. až Pá 14. 5. St 8:00–8:50 Gs,-1011, St 9:00–9:50 Gs,-1011; a Po 31. 5. 8:00–12:00 Gs,-1011
Předpoklady
! G7381k Horninotvorné fosilie && ! NOW ( G7381k Horninotvorné fosilie ) && ( G1081 Paleontologie || G1081k Paleontologie )
Základní znalosti obecné i systematické paleontologie - zkouška z předmětu Paleontologie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Znalosti skupin organizmů, které se svou aktivní nebo pasívní činností podílejí na vzniku hronin.
Způsoby této tvorby a prostředi vzniku.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu by měl být studen uceleně obeznámen o hlavních horninotvorných fosíliích.
Osnova
  • Činnost organizmů:rušivá – transportní - tvořivá.
  • Způsoby tvorby pevných skeletů, materiál schránek a koster.
  • Základy karbonátové petrografie, prostředí vzniku karbonátových hornin
  • Organizmy vytvářející organické nárůsty
  • Organizmy, jejichž kostry a schránky se hromadí jako sedimentární částice
  • Organizmy dávající vznik kaustobiolitům
Literatura
  • HLADIL, Jindřich. Karbonátová sedimentární tělesa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 99 s. ISBN 8021013214. info
  • POKORNÝ, Vladimír. Všeobecná paleontologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 296 s. ISBN 80-7066-585-8. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a praktických cvičení zaměřených na studium horninotvorných organizmů (makro i mikrofosílií) a hornin vzniklých jejich činností.
Metody hodnocení
Ukončení předmětu probíhá formou klasifikovaného zápočtu, při němž je ověřována praktická schopnost studentů rozlišit jednotlivé skupiny horninotvorných organizmů (makro i mikrofosílií)a interpretovat prostředí a dobu vzniku těchto hornin.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v jarním semestru 2020/2021.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/G7381