G7381 Horninotvorné fosilie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2015
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc. (přednášející)
Mgr. Jakub Březina, Ph.D. (cvičící), doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr. (zástupce)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 13:00–13:50 Gs,-1011, St 14:00–14:50 Gs,-1011
Předpoklady
! G7380 Horninotvorné fosilie && ! G7381k Horninotvorné fosilie && ! NOW ( G7381k Horninotvorné fosilie ) && ( G1081 Paleontologie || G1081k Paleontologie ) && ( G3131 Poznávání fosílií a struktur || G3131k Poznávání fosílií a struktur )
Základní znalosti obecné i systematické paleontologie - zkouška z předmětu Paleontologie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 42 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Znalosti skupin organizmů, které se svou aktivní nebo pasívní činností podílejí na vzniku hronin.
Způsoby této tvorby a prostředi vzniku.
Osnova
  • Činnost organizmů:rušivá – transportní - tvořivá.
  • Způsoby tvorby pevných skeletů, materiál schránek a koster.
  • Základy karbonátové petrografie, prostředí vzniku karbonátových hornin
  • Organizmy vytvářející organické nárůsty
  • Organizmy, jejichž kostry a schránky se hromadí jako sedimentární částice
  • Organizmy dávající vznik kaustobiolitům
Literatura
  • HLADIL, Jindřich. Karbonátová sedimentární tělesa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 99 s. ISBN 8021013214. info
  • POKORNÝ, Vladimír. Všeobecná paleontologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 296 s. ISBN 80-7066-585-8. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a praktických cvičení zaměřených na studium horninotvorných organizmů (makro i mikrofosílií) a hornin vzniklých jejich činností.
Metody hodnocení
Ukončení předmětu probíhá formou klasifikovaného zápočtu, při němž je ověřována praktická schopnost studentů rozlišit jednotlivé skupiny horninotvorných organizmů (makro i mikrofosílií)a interpretovat prostředí a dobu vzniku těchto hornin.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v jarním semestru 2014/2015.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2023.