G7380 Horninotvorné fosilie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2001
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Soňa Holečková
Předpoklady
Vyžaduje se zkouška z předmětů G1080 a G2080.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Horninotvorná činnost organismů - aktivní, pasívní
Přehled významných skupin rostlinných a živočišných horninotvorných organismů (ekologie a paleoekologie, horninotvorná činnost a její podmínky, rozšíření odpovídajících typů hornin v geologické minulosti, demonstrace vzorků a výbrusů)
Literatura
  • POKORNÝ, Vladimír. Všeobecná paleontologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 296 s. ISBN 80-7066-585-8. info
  • AUGUSTA, Josef a Mořic REMEŠ. Úvod do všeobecné paleontologie. 2., přeprac. vyd. V Praze: Ferdinand Horký, 1947. 375 s. info
Metody hodnocení
Výuka teoretická i praktická. Pro klasifikovaný zápočet jsou kromě účasti vyžadovány praktické znalosti (makroskopické vzorky, výbrusy).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2001/G7380