G7381 Horninotvorné fosilie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2006
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Běla Hrbková
Rozvrh
Po 9:00–9:50 01015b, Po 10:00–10:50 01015b
Předpoklady
! G7380 Horninotvorné fosilie
Vyžaduje se úspěšné absolvování zkoušky z předmětu G1081.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je určen studentům magisterského programu Geologie, zejména těm, kteří hodlají absolvovat státní zkoušku z předmětů Historická geologie, Paleontologie nebo Sedimentární geologie. Jeho cílem je seznámit studenty na úrovni pokročilého univerzitního kurzu s problematikou horninotvorné činnosti organismů.
Osnova
  • Horninotvorná činnost organismů - aktivní, pasívní & Horninotvorná činnost rostlin (jednotlivé skupiny - ekologie a paleoekologie, předpoklady horninotvorné činnosti, hlavní typy hornin v geologické minulosti, demonstrace vzorků a výbrusů)& Horninotvorná činnost živočichů (jednotlivé skupiny ekologie a paleoekologie, předpoklady horninotvorné činnosti, hlavní typy hornin v geologické minulosti, demonstrace vzorků a výbrusů)
Literatura
  • Wilson J. L.: Carbonate Facies in Geologic History. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 1975, 471 str.
  • POKORNÝ, Vladimír. Všeobecná paleontologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 296 s. ISBN 80-7066-585-8. info
  • PACLTOVÁ, Blanka. Základy mikropaleobotaniky. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 286 s. ISBN 80-7066-273-5. info
Metody hodnocení
Výuka je teoretická i praktická. Pro udělení klasifikovaného zápočtu jsou kromě účasti vyžadovány praktické znalosti (makroskopické vzorky, výbrusy).
Informace učitele
Při udělování klasifikovaného zápočtu se prakticky a formou diskuse prověřuje zvládnutí probírané látky na makroskopických vzorcích a na výbrusech.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2023.