G7931 Legislativa v geologii

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. (přednášející)
Mgr. Martin Knížek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Pechmannová
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! G7931k Legislativa v geologii && ! NOW ( G7931k Legislativa v geologii )
Základní právní vědomí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na seznámení se základními skupinami legislativních dokumentů pro geologii obecně, geologické práce, problematiku nerostných surovin a ochranu životního prostředí. Kromě konkrétních dokumentů jsou dále uváděny odkazy na evropskou legislativu, pro nás závazné směrnice ap.
Výstupy z učení
Student je schopen aplikovat základní horní zákony na geologickou problematiku.
Osnova
  • 1. Geologie a hornictví, historické základy horního práva 2. Životní prostředí – všeobecně 3. Vodní hospodářství 4. Odpadové hospodářství 5. Ochrana ovzduší 6. Ochrana přírody 7. Ochrana půdního fondu a lesní hospodářství 8. Územní plánování a stavební řád 9. Posuzování vlivů na životní prostředí 10. Nakládání s chemickými látkami
Literatura
    doporučená literatura
  • Robert Lee Aston (2020): Environmental Law for Engineers and Geoscientists. CRC Press.
  • Horní právo. Edited by Roman Makarius - Josef Luks. Ostrava: Montanex, 2005. 166 s. ISBN 807225197X. info
Výukové metody
Přednáška a samostatné čtení.
Metody hodnocení
závěrečný písemný test
Informace učitele
předmět G7931 Legislativa v geologii se bude vyučovat blokově společně s kombinovaným studiem v těchto termínech: 25.2.2022 12:00-15:00 učebna G1, budova 03 11.3.2022 9:00-16:00 učebna G2, budova 11 1.4.2022 9:00-10:00 učebna G1, budova 03 Vyučující doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.