G7931 Legislativa v geologii

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. (přednášející)
Mgr. Bc. David Póč (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! G7931k Legislativa v geologii && ! NOW ( G7931k Legislativa v geologii )
Základní právní vědomí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na seznámení se základními skupinami legislativních dokumentů pro geologii obecně, geologické práce, problematiku nerostných surovin a ochranu životního prostředí. Kromě konkrétních dokumentů jsou dále uváděny odkazy na evropskou legislativu, pro nás závazné směrnice ap.
Výstupy z učení
Student je schopen aplikovat základní horní zákony na geologickou problematiku.
Osnova
  • 1. Geologie a hornictví 2. Životní prostředí – všeobecně 3. Vodní hospodářství 4. Odpadové hospodářství 5. Ochrana ovzduší 6. Ochrana přírody 7. Ochrana půdního fondu a lesní hospodářství 8. Územní plánování a stavební řád 9. Posuzování vlivů na životní prostředí 10. Nakládání s chemickými látkami
Literatura
    doporučená literatura
  • LUKS, Josef. Horní právo. Edited by Roman Makarius. Ostrava: Montanex, 2005. 166 s. ISBN 807225197X. info
Výukové metody
Přednáška a samostatné čtení.
Metody hodnocení
závěrečný písemný test
Informace učitele
Výuka předmětu G7931 Legislativa v geologii proběhne blokově v následujících termínech: 21.2.2020 - úvodní konzultace - 11.00-13.00, učebna G1 28.2.2020 - hlavní konzultace - 9.00-16.00, učebna G1 13.3.2020 - možnost složení zkoušky - 9.00-10.00, učebna G1 Vyučující předmětu: Mgr. Bc. David Póč a doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/G7931