G8601 RTG difraktometrie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Stroupková (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 12:00–12:50 G2,02003, St 13:00–13:50 G2,02003
Předpoklady
! G8600 RTG-prášková difraktometrie && ! G8601k RTG difraktometrie &&! NOW ( G8601k RTG difraktometrie ) && ((!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Výběrová přednáška pro studenty se zaměřením na mineralogii a technickou mineralogii a petrografii. Přednáška seznamuje studenty s používanými technikami, které souvisí s rtg práškovou a monokrystalovou difrakcí a prezentuje vhodnost resp. nevhodnost jednotlivých metod a postupů při výběru různých přístrojů a načítacích režimů. Studenty seznamuje s dostupným softwarem a základními postupy při vyhodnocování rtg práškových záznamů.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen vhodným způsobem připravit vzorek na analýzu, vyjádřit požadavky na nastavení difraktometru, základním způsobem zpracovat, interpretovat a prezentovat získaná data.
Osnova
 • Předmět se bude skládat z následující částí:
 • 1. Teorie
 • - vznik, interakce a absorpce rtg-záření
 • - zdroje rtg – záření
 • - úprava a monochromatizace rtg-svazku
 • - detekce rtg-záření
 • - difrakce – Laueho podmínky, Braggova rovnice
 • - rtg – difrakční experimenty – monokrystalové, práškové, Bragg-Brentanovo uspořádání
 • - chyby difrakčních měření
 • 2. Prášková difraktometrie
 • - příprava vzorku
 • - přednostní orientace, texturní měření
 • - měřící strategie
 • - stanovení velikosti krystalitů
 • - kvalitativní fázová analýza
 • - kvantitativní fázová analýza, Rietveldova metoda
 • - analýza kusových vzorků na práškovém difraktometru
 • - mikrodifrakce
 • - non – ambient metody – vysokoteplotní XRD, studium hydratace in-situ
 • - prezentace dat
 • 3. Monokrystalová difraktometrie
 • - typy monokrystalové difrakce
 • - parametry a výběr vzorků, výběr metody
 • - kvalita měření, základní faktory
 • - význam strukturních parametrů
 • - software používaný ke zpracování a zobrazování strukturních dat
 • - zjištění neznámé struktury, vypřesnění struktury
 • - interpretace dat s využitím základů krystalové chemie, příklady využití výsledků
 • Důraz bude kladen na praktické zvládnutí přípravy vzorku a zpracování difrakčních dat. V části ad 2. Prášková difraktometrie bude těžiště spočívat v osvojení si kvalitativní a základů kvantitativní fázové analýzy. Součástí předmětu budou exkurze na pracoviště s difraktometry – rtg.difraktometrická laboratoř ÚGV PřF MU, Ceitec, THD FAST VUT.
Literatura
 • Difrakcia na polykryštalických látkach. Edited by L. Smrčok. Bratislava: R & D Print, 1994. 458 s. ISBN 80-85488-01-9. info
 • JOHAN, Zdeněk, Robert ROTTER a Ervín SLÁNSKÝ. Analýza látek rentgenovými paprsky. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1970. 257 s. info
Výukové metody
pravidelná týdenní výuka
Metody hodnocení
zápočtový test
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2019/2020.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/G8601