MA007 Matematická logika

Fakulta informatiky
podzim 2023
Rozsah
2/1/1. 4 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D. (přednášející)
Dr. rer. nat. Achim Blumensath (cvičící)
Bc. Vít Jelínek (cvičící)
RNDr. David Klaška (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D.
Katedra teorie programování – Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra teorie programování – Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 12:00–13:50 A217
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MA007/01: Út 19. 9. až Út 12. 12. každé sudé úterý 14:00–15:50 D2, D. Klaška
MA007/02: Út 26. 9. až Út 5. 12. každé liché úterý 14:00–15:50 B411, D. Klaška
MA007/03: Čt 21. 9. až Čt 14. 12. každý sudý čtvrtek 14:00–15:50 A318, V. Jelínek
MA007/04: Čt 12. 10. až Čt 7. 12. každý lichý čtvrtek 14:00–15:50 A318, A. Blumensath
Předpoklady
IB000 Mat. základy informatiky || PřF:M1120 Diskrétní matematika || PřF:M1125 Základy matematiky
Předpokládá se znalost základních matematických pojmů a důkazových technik.
Je nutno předem absolvovat předmět IB000 Matematické základy informatiky nebo předmět pokrývající základy matematiky na PřF.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět pokrývá základní výsledky o výrokové a predikátové logice, včetně Gödelových vět o úplnosti a neúplnosti.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
porozumět rozdílu mezi metapojmy a formálnímy pojmy;
porozumět rozdílu mezi pravdivostí a dokazatelností;
rozumět základním principům axiomatické výstavby matematických teorií a chápat fundamentální omezení tohoto přístupu;
aktivně používat vyjadřovací aparát logiky 1. řádu;
chápat základní obraty v důkazech Gödelových vět o úplnosti a neúplnosti a rozumět významu těchto výsledků.
Osnova
 • Výroková logika: výrokové formule, pravdivost, dokazatelnost, věta o úplnosti.
 • Predikátová logika: predikátové formule.
 • Sémantika predikátové logiky: realizace, pravdivost.
 • Axiomy predikátové logiky: dokazatelnost, věta o korektnosti, věta o dedukci.
 • Věta o úplnosti: teorie, modely, Gödelova věta o úplnosti.
 • Věta o kompaktnosti, Löwenheimova-Skolemova věta.
 • Turingův stroj. Gödelova věta o neúplnosti.
Literatura
 • MENDELSON, Elliott. Vvedenije v matematičeskuju logiku. Edited by Sergej Ivanovič Adjan, Translated by F. A. Kabakov. Izd. 2-oje, ispr. Moskva: Nauka. Glavnaja redakcija fiziko-matematičeskoj literatury, 1976. 320 s. info
 • ŠTĚPÁNEK, Petr. Matematická logika. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 281 s. info
 • KOLÁŘ, Josef, Olga ŠTĚPÁNKOVÁ a Michal CHYTIL. Logika, algebry a grafy. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. 434 s. info
Výukové metody
Přednášky a cvičení v menších skupinách.
Metody hodnocení
Přednášky: 2 hodiny/týden. Cvičení: 1 hodina/týden.
Předmět je ukončen písemnou zkouškou.
Navazující předměty
Informace učitele
Požadavkem k úspěšnému vykonání zkoušky je teoretické i praktické zvládnutí látky v rozsahu probraném na přednášce.
Účast na cvičeních se bude zaznamenávat, ale neovlivní vaše hodnocení. Jenom pokud byste žádali o dodatečné konzultace či výjimky, k účasti se patřičně přihlédne.


Přestože mnohým z vás byla udělena výjimka z nesplněných předpokladů, tato vyjímka vás nezbavuje povinnosti ovládat látku předpokládaných předmětů.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2023/MA007