M1125 Základy matematiky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/2/0. 3 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Jan Vondra, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Jan Vondra, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 8:00–9:50 M1,01017
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M1125/01: Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 8:00–9:50 M5,01013, J. Vondra
M1125/02: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 10:00–11:50 M5,01013, J. Vondra
Předpoklady
! M1120 Diskrétní matematika && ! NOW ( M1120 Diskrétní matematika ) && ! M1121 Diskrétní matematika && ! NOW ( M1121 Diskrétní matematika )
Znalost středoškolské matematiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je položit základy vysokoškolské matematiky a jejího exaktního budování. Předmět se věnuje základním pojmům a jejich dobrému chápání a používání.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit vybrané zakladní matematické pojmy; porozumět a vysvětlit vybrané zakladní matematické techniky; porozumět a vysvětlit souvislosti mezi základními matematickými pojmy.
Osnova
 • 1. Základní logické pojmy
 • 2. Základní množinové pojmy
 • 3. Základní číselné obory
 • 4. Základní vlastnosti celých čísel
 • 5. Zobrazení
 • 6. Relace
 • 7. Uspořádané množiny
 • 8. Ekvivalence a rozklady
 • 9. Základní algebraické struktury s jednou operací
 • 10. Základní algebraické struktury se dvěma operacemi
 • 11. Homomorfizmy algebraických struktur.
Literatura
  povinná literatura
 • Horák, Pavel. Základy matematiky. Učební text. https://www.math.muni.cz/~vondra/vyuka/p2015/zm/zm_skripta_2013.pdf
 • Horák, Pavel. Základy matematiky. Učební text ke cvičení. https://www.math.muni.cz/~vondra/vyuka/p2015/zm/zm_sbirka_2013.pdf
  neurčeno
 • ROSICKÝ, Jiří. Algebra. 2. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1994. 140 s. ISBN 802100990X. info
 • CHILDS, Lindsay. A concrete introduction to higher algebra. 2nd ed. New York: Springer, 1995. xv, 522. ISBN 0387989994. info
Výukové metody
Přednáška: teoretická výuka kombinovaná s praktickými aplikacemi. Cvičení: teoretické cvičení zaměřené na procvičení základních pojmů a tvrzení, samostatné řešení úloh studenty.
Metody hodnocení
Výuka: přednáška, cvičení. Zkouška písemná a ústní.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/M1125