EN

FI:MA007 Matematická logika - Informace o předmětu

MA007 Matematická logika

Fakulta informatiky
podzim 2015
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D. (přednášející)
Mgr. David Klaška (cvičící)
Bc. Tomáš Lamser (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 16:00–17:50 D1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MA007/T01: Čt 24. 9. až Út 22. 12. Čt 13:00–14:35 KOM 108, D. Klaška, Nepřihlašuje se. Určeno pro studenty se zdravotním postižením.
MA007/01: každý sudý pátek 10:00–11:50 C416, D. Klaška
MA007/02: každý lichý pátek 10:00–11:50 C416, D. Klaška
MA007/03: každou sudou středu 14:00–15:50 C525, T. Lamser
MA007/04: každou lichou středu 14:00–15:50 C525, T. Lamser
MA007/05: každé liché pondělí 14:00–15:50 C417, D. Klaška, T. Lamser
Předpoklady
MB005 Základy matematiky || MB101 Lineární modely || MB201 Lineární modely B || PřF:M1120 Diskrétní matematika || PřF:M1125 Základy matematiky
Předpokládá se znalost základních matematických pojmů a důkazových technik.
Je nutno předem absolvovat předmět MB005 Základy matematiky nebo předmět MB101 Lineární modely. Je doporučeno případně absolvovat předem anebo současně také předmět MB008 Algebra I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět pokrývá základní výsledky o výrokové a predikátové logice, včetně Gödelových vět o úplnosti a neúplnosti.
Na konci kurzu bude student schopen:
porozumět rozdílu mezi metapojmy a formálnímy pojmy;
porozumět rozdílu mezi pravdivostí a dokazatelností;
rozumět základním principům axiomatické výstavby matematických teorií a chápat fundamentální omezení tohoto přístupu;
aktivně používat vyjadřovací aparát logiky 1. řádu;
chápat základní obraty v důkazech Gödelových vět o úplnosti a neúplnosti a rozumět významu těchto výsledků.
Osnova
 • Výroková logika: výrokové formule, pravdivost, dokazatelnost, věta o úplnosti.
 • Predikátová logika: predikátové formule.
 • Sémantika predikátové logiky: realizace, pravdivost.
 • Axiomy predikátové logiky: dokazatelnost, věta o korektnosti, věta o dedukci.
 • Věta o úplnosti: teorie, modely, Gödelova věta o úplnosti.
 • Věta o kompaktnosti, Löwenheimova-Skolemova věta.
 • Turingův stroj. Gödelova věta o neúplnosti.
Literatura
 • MENDELSON, Elliott. Vvedenije v matematičeskuju logiku [Mendelson, 1976] : Introduction to mathematical logic (Orig.). Moskva: Nauka [Moskva], 1976. 319 s. info
 • ŠTĚPÁNEK, Petr. Matematická logika. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 281 s. info
 • KOLÁŘ, Josef, Olga ŠTĚPÁNKOVÁ a Michal CHYTIL. Logika, algebry a grafy. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. 434 s. info
Výukové metody
Přednášky a cvičení v menších skupinách.
Metody hodnocení
Přednášky: 2 hodiny/týden. Cvičení: 1 hodina/týden.
Předmět je ukončen písemnou zkouškou.
Navazující předměty
Informace učitele
Požadavkem k úspěšnému vykonání zkoušky je teoretické i praktické zvládnutí látky v rozsahu probraném na přednášce.
Účast na cvičeních se bude zaznamenávat, ale neovlivní vaše hodnocení. Jenom pokud byste žádali o dodatečné konzultace či výjimky, k účasti se patřičně přihlédne.
Přestože mnohým z vás byla udělena výjimka z nesplněných předpokladů, tato vyjímka vás nezbavuje povinnosti ovládat látku předpokládaných předmětů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, akreditace podzim.