MPE_MIE2 Mikroekonomie 2

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D. (přednášející)
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (přednášející)
Zbyněk Cincibus (pomocník)
doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D. (pomocník)
Ing. Katarína Čellárová (pomocník)
Ing. Renata Kosíková, MSc. (pomocník)
Mgr. Josef Menšík, Ph.D. (pomocník)
Poskytovatelé Specifické podpory výuky
Mgr. Marek Lang, Ph.D. (zapisovatel)
Garance
doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:50 P101, kromě Po 12. 9., kromě Po 31. 10.
Předpoklady
(! MPE_AMI2 Microeconomics 2 ) && (! MKE_MIE2 Mikroekonomie 2 ) && (! NOWANY ( MKE_MIE2 Mikroekonomie 2 , MPE_AMI2 Microeconomics 2 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: 10 pouze přednáška
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu Mikroekonomie 2 je poskytnout studentům středně pokročilé znalosti z oblasti mikroekonomické teorie. Tento kurz dává absolventům předpoklady pro další studium mikroekonomie na doktorském stupni.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- aplikovat teorii spotřebitelského chování, zejména najít optimum spotřebitele a odvodit poptávkové křivky pro různé preference;
- porozumět základním vlastnostem poptávky;
- určit dopad změny ceny na blahobyt spotřebitele;
- aplikovat model rozhodování firmy;
- analyzovat interakci chování spotřebitelů a firem na dokonale konkurenčním trhu a na nedokonale konkurenčních trzích, zejména na monopolisticky konkurenčním trhu, a u oligopolu a monopolu;
- vysvětlit koncept všeobecné rovnováhy;
- popsat základní problémy spojené s rozhodováním spotřebitele za nejistoty a s asymetrickými informacemi.
Osnova
 • 1. Rozpočtové omezení, preference a užitek
 • 2. Výběr a projevené preference
 • 3. Poptávka a Slutského rovnice
 • 4. Přebytek spotřebitele a tržní poptávka
 • 5. Nejistota a rovnováha
 • 6. Technologie a maximalizace zisku
 • 7. Minimalizace nákladů a nákladové křivky
 • 8. Nabídka firmy a nabídka odvětví
 • 9. Monopol a monopolní chování
 • 10. Oligopol
 • 11. Teorie her a asymetrické informace
 • 12. Směna a produkce
 • 13. Behaviorální ekonomie
Literatura
  povinná literatura
 • VARIAN, Hal R. Intermediate microeconomics : a modern approach. 8. ed. New York: Norton, 2010. xxiv, 739. ISBN 9780393934243. info
  doporučená literatura
 • BERGSTROM, Theodore C. a Hal R. VARIAN. Workouts in intermediate microeconomics. 8th ed. New York: W.W. Norton, 2009. 562, 38. ISBN 9780393935158. info
 • VARIAN, Hal R. Mikroekonomie : moderní přístup. Translated by Libor Grega. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. xx, 643. ISBN 8085865254. info
Výukové metody
přednášky, aplikace, diskuse
Metody hodnocení
Složení písemné zkoušky, která má formu testu. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/MPE_MIE2