MPE_MIE2 Mikroekonomie 2

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2016
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Ondřej Krčál, Ph.D. (přednášející)
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (přednášející)
Zbyněk Cincibus (pomocník)
Ing. Jan Čapek, Ph.D. (pomocník)
Ing. Jitka Doležalová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Martin Slanicay, Ph.D. (pomocník)
Ing. Rostislav Staněk, Ph.D. (pomocník)
doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Ing. Stanislav Tvrz, Ph.D. (pomocník)
Garance
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Út 9:20–11:00 P101
Předpoklady
(! MPE_AMI2 Microeconomics 2 ) && (! MKE_MIE2 Mikroekonomie 2 ) && (! NOWANY ( MKE_MIE2 Mikroekonomie 2 , MPE_AMI2 Microeconomics 2 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: 10 pouze přednáška
Mateřské obory
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Absolvováním předmětu Mikroekonomie 2 studenti získávají hlubší a podrobnější znalosti z oblasti mikroekonomické teorie. Po úspěšném ukončení předmětu budou studenti schopni vysvětlit teorii spotřebitelského chování, zejména najít optimum spotřebitele a odvodit poptávkové křivky pro různé preference, porozumět základním vlastnostem poptávky a určit dopad změny ceny na blahobyt spotřebitele. Studenti budou také rozumět modelu rozhodování firmy a budou schopni vysvětlit interakci chování spotřebitelů a firem na dokonale konkurenčním trhu a na nedokonale konkurenčních trzích, zejména na monopolisticky konkurenčním trhu, a u oligopolu a monopolu. Studenti budou schopni vysvětlit koncept všeobecné rovnováhy. Dále budou rozumět základním problémům spojeným s rozhodováním spotřebitele za nejistoty a s asymetrickými informacemi. Středně pokročilý kurz mikroekonomie dává absolventům předpoklady pro další studium mikroekonomie na doktorském stupni.
Osnova
 • 1. Rozpočtové omezení, preference a užitek
 • 2. Výběr a projevené preference
 • 3. Poptávka a Slutského rovnice
 • 4. Přebytek spotřebitele a tržní poptávka
 • 5. Nejistota a rovnováha
 • 6. Technologie a maximalizace zisku
 • 7. Minimalizace nákladů a nákladové křivky
 • 8. Nabídka firmy a nabídka odvětví
 • 9. Monopol a monopolní chování
 • 10. Oligopol
 • 11. Teorie her a asymetrické informace
 • 12. Směna a produkce
 • 13. Behaviorální ekonomie
Literatura
  povinná literatura
 • VARIAN, Hal R. Mikroekonomie. Moderní přístup :z angl. Translated by L. Grega. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 645 s. : i. ISBN 80-85605-25-4. info
  doporučená literatura
 • VARIAN, Hal R. Intermediate microeconomics : a modern approach. 8. ed. New York: Norton, 2010. xxiv, 739. ISBN 9780393934243. info
 • BERGSTROM, Theodore C. a Hal R. VARIAN. Workouts in intermediate microeconomics. 8th ed. New York: W.W. Norton, 2009. 562, 38. ISBN 9780393935158. info
Výukové metody
přednášky, aplikace, diskuse
Metody hodnocení
Složení písemné zkoušky, která má formu testu. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.